16 самостоятелни детски ясли и яслени групи функционират в област Смолян

понеделник, 24 юни 2019 г.

Към края на 2018 г. в област Смолян функционират 16 самостоятелни детски ясли и яслени групи в състава на детски градини с общо 379 места в тях. В градовете детските ясли са 13 с 347 места, а в селата – 3 с 32 места. В сравнение с предходната година броят на местата в детските ясли в областта през 2018 г. намаляват с 26. 15 са детските ясли в състава за детски градини, а една е самостоятелна, съобщиха от смолянската статистика.

През 2018 г. в самостоятелни детски ясли и яслени групи в състава на ДГ са постъпили 301 деца или с 11 деца по-малко в сравнение с 2017 година. В края на годината за отглеждане и възпитаване в детски ясли остават 309 деца, от които момчета са 162, а момичета – 147. В сравнение с 2017 г. броят на децата в детските ясли към 31.12.2018 г. намалява с 1.9%.

Разпределението на децата, отглеждани в детски ясли, към 31.12.2018 г. по възраст е следното – най-голям е относителният дял на децата на 2-годишна възраст – 92.6%, децата на 3 и повече години са 3.2%. На 1 година са 13 деца или 4.2%

Към 31.12.2018 г. по основно трудово правоотношение в детските ясли работят 91 медицински и други специалисти, които отглеждат, възпитават и обучават децата. Медицинските специалисти по здравни грижи са 46, като всички те са медицински сестри. Немедицинският персонал, който се грижи за обслужването на децата в детските ясли е 45 души, в това число 32 детегледачки и 5 педагози.

Източник: SmolyanNews.com

Коментари (0)

*За да поставите коментар трябва да сте регистриран потребител.

Новините по общини

Архив

2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009