15 октомври е крайният срок за подаване на заявления за помощ за първокласници

понеделник, 12 октомври 2020 г.

До 15 октомври 2020 г. дирекциите “Социално подпомагане” ще приемат заявления за еднократна помощ за първокласници за учебната 2020/2021 г. Помощта се отпуска на семейства със средномесечен доход на член от семейството по-нисък или равен на 450 лв., като размерът на помощта е 250 лева. Помощта се отпуска по реда на Закона за семейни помощи за деца, на семейства, чиито деца са записани в първи клас на държавно или общинско училище.

Помощта се изплаща на два пъти, като 50% от нейния размер се изплаща след влизане в сила на заповедта за отпускането й, а остатъкът се изплаща в началото на втория учебен срок, ако детето продължава да посещава училище. Към момента в дирекциите “Социално подпомагане” на територията на област Смолян са постъпили 391 заявления. Издадени са 367 заповеди за отпускане на еднократна помощ за първокласници за 374 деца. Издадени са 18 заповеди за отказ, а 6 заявления са в процес на обработка.

До 15 октомври 2020 г. е и срокът за подаване на заявления за еднократна помощ за ученици, записани в осми клас в държавно или общинско училище за учебната 2020/2021 г. Право на този вид еднократна помощ имат семейства, чийто средномесечен доход на член от семейството за предходните 12 месеца е по-нисък или равен на 450 лв., като размерът на помощта е 250 лева. Еднократната помощ е обвързана с посещение на училище и ще се изплаща на два пъти – след влизане в сила на заповедта за отпускането й и в началото на втория учебен срок. Ако детето не бъде записано за втория срок или в рамките на месец натрупа 5 неизвинени отсъствия, семейството трябва да върне средствата.

Към момента в дирекциите “Социално подпомагане” на територията на област Смолян са постъпили 410 заявления. Издадени са 369 заповеди за отпускане на еднократна помощ за осмокласници за 373 деца. Издадени са 26 заповеди за отказ, а 14 заявления са в процес на обработка.

ПЕТЯ ПАМПОРОВА, ДИРЕКТОР НА РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ ЗА СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ – СМОЛЯН

Източник: SmolyanNews.com

Коментари (0)

*За да поставите коментар трябва да сте регистриран потребител.

Новините по общини

Архив

2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009