Евростат: Мъжете в България се смятат за по-здрави, но живеят по-кратко

петък, 30 март 2018 г.

Жителите на Ирландия се чувстват най-здрави в ЕС. Това сочат данни от статистика на Евростат за това колко здрави се чувстват гражданите на Европейския съюз през 2016 година.

Класификацията на Евростат включва 5 нива на самоопределяне, в зависимост от това как хората възприемат здравословното си състояние – много добро, добро, средно, лошо, много лошо.

Сред държавите членки на ЕС страната, в която хората възприемат здравето си като най-добро, е Ирландия. Там 82.2% от анкетираните са посочили, че здравословното им състояние е много добро или добро. На второ място в тази класация се нареждат жителите на Кипър, където 78.7% от населението в извадката е заявило, че здравето им е много добро или добро. В Холандия 75.9% от жителите определят здравето си с двете горни категории. В Гърция този процент е 74%, в Белгия – 73.7%, в Малта – 72.9%, в Испания – 72.5%.

България се намира във втората част на класацията. У нас около 66% от населението определят здравословното си състояние като добро или много добро. Такъв е и средният процент в Германия, Франция, Словения и Словакия.

На дъното на класацията е Литва. Там под 45% от населението се чувства “много здраво” или “здраво”. Малко по-висок е този процент в Латвия, Португалия и Естония. Тези държави определят последната четворка в чарта. В Литва 16.9% от анкетираните са посочили, че здравето им е лошо или много лошо. Този процент в Португалия е 15.9%, а в Латвия 15.6%.

В Хърватия близо 60% са заявили, че здравето им е добро или много добро. Въпреки това страната е с най-голям процент на заявили, че здравословното им състояние е лошо или много лошо – 18.7%.

Средното ниво за ЕС – 67.5% от гражданите на ЕС определят здравето си като добро или много добро. Едва 8.8% от европейците пък заявяват, че здравословното им състояние е лошо или много лошо.

Прави впечатление, че мъжете оценяват здравето си като по-добро в сравнение с жените. 70.1% от мъжете граждани на ЕС сочат, че здравето им е добро или много добро. Този процент при жените е 65.2%.

Източник: news.bg

Коментари (0)

*За да поставите коментар трябва да сте регистриран потребител.

Новините по общини

Архив

2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009