ВНИМАНИЕ! ОПАСНОСТ ОТ ПОЖАРИ !

петък, 15 март 2019 г.

Затоплянето на времето създава благоприятни условия за извършване на селскостопанска дейност. Масово се извършва почистване на дворните пространства и земеделските имоти. В много случаи почистването се извършва, чрез изгаряне на отпадъците и растителните остатъци. Често това става причина за възникване на много пожари.

През изминалите почивни дни, в периода 08 – 10.03.2019 г. в област Смолян са регистрирани 18 пожара в горски територии и земеделските земи в съседство с тях. В следствие на тези пожари е засегната 207 дка площ, унищожена е една селскостопанска сграда и 25 дка смесена гора. Застрашени от унищожение са били 120дка иглолистна гора, 40дка широколистна гора, 200дка смесена гора, един пчелин и 27 сгради. Регионална дирекция „Пожарна безопасност и и защита на населението“ Смолян призовава гражданите, които почистват личните дворове или работят в съседство с горските територии и почистват градини и ливадите, да бъдат отговорни и да спазват правилата за пожарна безопасност.

  • ПОЧИСТВАНЕТО НА ДВОРНИТЕ ПРОСТРАНСТВА И ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ ЗЕМИ ОТ СУХИ ТРЕВИ, ЛИСТНА МАСА И ДРУГИ ГОРИМИ ОТПАДЪЦИ, ДА СЕ ИЗВЪРШВА САМО ПО МЕХАНИЧЕН НАЧИН.
  • Забранено е паленето на огън в личните дворове и селскостопанските имоти, без да са взети предварително противопожарни мерки: обезопасяване (ограничаване) на огнището; подготвка на подръчни уреди за пожарогасене – съдове с вода и пясък, лопати, тупалки и др.; НИКОГА НЕ ОСТАВАЙТЕ ОГЪНЯ БЕЗ НАБЛЮДЕНИЕ;
  • Забранено е паленето на огън в междублоковите пространства, където са паркирани автомобили, както и в близост до бензиностанции и газстанции, складове за леснозапалими и горими течности, в близост до стрехите на сградите и под клоните на дърветата;

-ЗАБРАНЕНО Е ПАЛЕНЕТО НА ОТКРИТ ОГЪН И ИЗВЪРШВАНЕ НА ОГНЕВИ РАБОТИ НА РАЗСТОЯНИЕ ПО-МАЛКО ОТ 100 М ОТ ГРАНИЦИТЕ НА ГОРСКИТЕ ТЕРИТОРИИ, съгласно чл. 137 ал. 3 от Закона за горите, като санкциите за нарушителите са в размер от 100 до 1 000 лв.;

-ЗАБРАНЕНО Е ПАЛЕНЕТО НА СТЪРНИЩА, СЛОГОВЕ И КРАЙПЪТНИ ИВИЦИ, КАКТО И ПАЛЕНЕТО НА ОГЪН НА ОТКРИТО ВЪВ ВЕТРОВИТО ВРЕМЕ. ТОВА Е ПРЕДПОСТАВКА ЗА БЪРЗО ВЪЗНИКВАНЕ И РАЗПРОСТРАНЕНИЕ НА ПОЖАРА.

  • ПРИ ПЪРВИТЕ ПРИЗНАЦИ НА ПОЖАР В ДОМА, В ДВОРА ИЛИ В ГОРАТА, ПОДАЙТЕ НЕЗАБАВНО СЪОБЩЕНИЕ НА ТЕЛЕФОН 112 !

НЕГАТИВНИ ПОСЛЕДИЦИ ОТ ГОРСКИТЕ ПОЖАРИ:

  • Влошаване на микроклимата и условията за стопанска дейност. Спад в туристическия бизнес. Ограничаване на възможностите за поминък и обедняване на населението. Обезлюдяване на районите. В процеса на пожарогасене се създава опасност за живота и здравето на хората.
  • Похабяване на горски ресурси след дългогодишно инвестиране – загуба на дървесина. Извънредно отделяне на средства за ограничаване на вредните последствия. Намаляване продуктивността на земите и влошаване на растежните условия. Намаляване на приходите.
  • Обезлесяване и ерозия на почвите. Промяна на водния отток, нарушаване на топлинния и воден баланс на екосистемите. Унищожаване на уникални находища на редки, защитени видове, ограничаване на биологичното разнообразие. Влошаване на санитарното състояние на горите. Намаляване поглъщателния капацитет на СО2.

При забелязване признаци на пожар незабавно сигнализирайте на телефон – 112 !

Източник: SmolyanNews.com

Коментари (0)

*За да поставите коментар трябва да сте регистриран потребител.

Новините по общини

Архив

2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009