Радослав Търпанов: В Смолян трябва да се развиват различни програми за предприемачество за младите хора и да се насърчават бизнесите, наемащи млади кадри

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10