Тотю Младенов: Пенсионна възраст и за полицаите

петък, 06 януари 2012 г.

Г-н Младенов, обявихте, че повишаването на заетостта ще е основният приоритет на министерството на труда през 2012 г. Средствата, с които разполагате за тази цел, са 73 млн. лв. – колкото и през миналата година. Как при това положение ще насърчавате заетостта?

 • Основният приоритет не само на министерството на труда, но и на цялото правителство, бизнеса, синдикатите, сдружението на общините е да запазим колкото се може повече работни места и да вземем мерки за повишаване на заетостта и квалификацията на хората.

За тази цел разполагаме с програмите от националния план по заетостта, за които са предвидени 73 млн. лв. На второ място е оперативната програма “Развитие на човешките ресурси”, по която средствата за обучение, квалификация, преквалификация и субсидирана заетост за 2012 г. са около 350 млн. лв. Общо разполагаме с над 420 млн. лв. С този ресурс ще подпомагаме пазара на труда и ще инвестираме в обучението и квалификацията на хората. Изключително важно е обаче да търсим възможности за нови инвестиции, защото само чрез тях биха се създали устойчиви работни места.

Колко работни места ще се открият по схемите за субсидирана заетост през 2012 г.?

 • Със средствата от плана по заетостта ще се осигури работа на над 27 000 безработни. Ще продължат и мерките от оперативната програма. Една от най-важните е тази за стажуване на млади хора в предприятия за период от 6 месеца. Практиката показва, че голяма част от младежите, участвали в тази програма, остават на работа за постоянно.

Променихме програмата “Помощ за пенсиониране”. По нея хората, на които не им достига стаж за пенсия, вече ще могат да работят 2 г., а не 1 г., както досега. Ще продължи и схемата “Развитие”, по която дългосрочно безработни се наемат за 1 година. През този период ние плащаме минимална заплата плюс осигуровки, а работодателят е длъжен да осигури поне още толкова. Само по тази мярка през 2011 г. създадохме заетост за 20 000 души.

В края на 2011 г. безработицата в община Белица стигна почти 60%. Какво ще направите за хората в такива райони?

 • Една от основните причини за това положение е, че в такива общини населението застарява, а икономически активните хора намаляват. Много от жителите в тези райони работят в други градове. За тях бих препоръчал да се възползват от схемата от оперативната програма, по която се поемат разходите за пътя до работно място в друго селище.

Стана ясно, че с повишаването на пенсионната възраст още от 2012 г. недостигът на пари в НОИ няма да изчезне и държавата ще продължи да доплаща за пенсии. Как може да се стабилизира дългосрочно системата?

 • Заради задълбочаващата се криза в Европейския съюз и засилващия се демографски натиск в Европа и в България мерките, които приехме, бяха необходими с цел търсене на дългосрочна стабилност. Естествено, те не могат да дадат резултат веднага, но след няколко години ще направят системата по-устойчива и ще бъдат от полза както на сегашните, така и на бъдещите пенсионери.

Със синдикатите и работодателите ще търсим нови възможности за увеличаване на приходите в осигурителната система. Има политически консенсус около това да се криминализира укриването на осигуровки, както и да се вземат допълнителни мерки за събиране на просрочените вноски.

Тези идеи се обсъждат вече почти 2 години. Защо толкова време само се говори, а не се прави нищо за реализирането им?

 • Сега се опитваме да обединим усилията на правителството и парламента, за да могат да се случат още в началото на 2012 г. Не на последно място ще изчистим системата на държавното обществено осигуряване от всички плащания, свързани със социалното подпомагане.

От 1 януари 2013 г. социалната пенсия за старост и за инвалидност ще се плащат вече от Агенцията за социално подпомагане, а не от НОИ. Към средата на 2012 г. трябва да сме готови с изграждането на информационните системи на агенциите за социално подпомагане и за хората с увреждания. Искаме да има 6-месечен период да ги тестваме, за да сме сигурни, че ще работят добре и няма да има ощетени.

 • По същия ред ли ще се отпускат социалните пенсии за старост и инвалидност, след като преминат към социалното подпомагане? Имаше опасения, че част от хората ще получават по-ниски пенсии заради подоходния критерий.
 • За хората с увреждания няма да има подоходен критерий, защото няма да е социално справедливо. Обществото има дълг към тях. Ще направим всичко възможно те да получат това, което вземат в момента.

Ако няма промяна в критериите, това означава, че и разходите за тези пенсии няма да намалеят. Единственият нов момент ще е, че вече няма да се плащат от НОИ, а от Агенцията за социално подпомагаме. Така ли е?

 • Ценното в случая е, че човек ще получава само от едно място помощите, които нямат характер на социално осигуряване. Така ще има пълна яснота кой какви помощи получава, а не да ги взема от няколко места.

Синдикатите и работодателите предлагат да се въведе пенсионна възраст за полицаите, а осигуровките за служителите на МВР и Министерството на отбраната да се увеличат. Ще приемете ли тези промени?

 • Има политическа воля за това и аз много разчитам заедно със синдикатите и работодателите още от началото на 2012 г. да конкретизираме тези предложения. Когато в осигурителната система се трупат проблеми в течение на 20 г., те не могат да се решат за един ден. Затова усилията, които полагахме през 2010 и 2011 г., ще бъдат продължени и през 2012 г., за да гарантираме действително устойчивостта на системата.

Мислим с години напред, а не само от днес за утре. От 1 януари стажът за пенсия на военни и полицаи стана от 25 на 27 г. Ще продължим в тази посока, защото е много важно да има справедливост в системата.

Значи ще въведете пенсионна възраст и за полицаите?

 • Да, защото такава има за всички останали. Тепърва ще се обсъжда каква да бъде тя.

Какво ще направите с инвалидните пенсии?

 • Синдикатите предложиха лекарската експертиза по отношение на работоспособността на хората в трудоспособна възраст да премине към НОИ. Обсъдихме идеята при вицепремиера Симеон Дянков с различни представители на институциите. Беше ми възложено до края на април с работна група да създадем модел, по който това ще се случи и да предложим съответните законови промени.

Логиката е, че този, който плаща пенсиите за инвалидност, трябва да контролира целия процес. Така ще се знае личната отговорност за всеки конкретен случай.

Лекари от комисиите за медицинска експертиза предупредиха, че по този начин НОИ ще отпуска само толкова пенсии, колкото може да плаща…

 • Именно от тази гледна точка кръгът от институции, които ще бъдат в работната група, е много голям, включително и от Националния съвет за хората с увреждания. Ще търсим в максимална степен консенсусни решения.

Целта е да спрем злоупотреби и да подпомогнем тези, които действително имат нужда от помощ. Има хора, които от години чакат да се освидетелстват, а в същото време има и такива със 100% инвалидизация, които карат такси. Това е абсурд.

Как ще се индексират плащанията, които бяха “развързани” от минималната заплата – таксата за преглед при лекар, стипендиите за даровити деца, помощите за деца с увреждания? Няма ли опасност заради липсата на средства в бюджета повишаването им да бъде забравено?

 • Плащанията, които бяха отделени от минималната заплата, трябва всяка година с приемането на държавния бюджет да се определят като стойност. Така ще се знаят финансовите параметри и всяко ресорно министерство ще предлага какъв да е размерът им.

Ще предложите ли през 2012 г. да се увеличи обезщетението за отглеждане на дете до 2 години?

 • Всичко е въпрос на средства в бюджета. Много се надявам да има условия за повишаването на това плащане. Искам да припомня, че въпреки кризата успяхме да запазим майчинството да е 410 дни в размер на 90% от заплатата.

Казахте, че промените в пенсионната система ще са от полза за сегашните и бъдещите пенсионери. Ограничихте обаче възможностите за ръст на пенсиите. Наистина ли е блян пенсиите в България да станат такива, че да осигурят нормален живот на възрастните?

 • Не е блян. При тези промени не стана ясна една изключително важна мярка. От 1 януари 2014 г. ще падне таванът за пенсиите, отпуснати след тази дата. Това е изключително важен стимул за сегашните работещи. Те трябва да знаят, че ще получават пенсия върху сумата, върху която са се осигурявали.

Източник: SmolyanNews.com

Коментари (0)

*За да поставите коментар трябва да сте регистриран потребител.

Новините по общини

Архив

2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009