Община и бизнес с общи мерки срещу демографската криза в Девин

четвъртък, 26 март 2020 г.

Интервю с кмета на община Девин Здравко Иванов

Г-н Иванов, в какво финансово състояние заварихте община Девин при встъпването ви в длъжност като кмет, в края на миналата година?

Това което заварих в общината като финансово състояние е следното: 2,5 млн. лв. кредит, изтеглен през миналата година; около милион просрочени задължения и около 150 хил. друг кредит наследен. С кредита от 2,5 млн. лв. са разплатени предишни кредитни задължения, около 1,3 млн. лв., пренасочени към инфраструктурни проекти на територията на общината. Наследих около 1 млн. лв. просрочени задължения и около 600 – 700 хил. текущи задължения, като около 300 хил. лв. бяха задълженията във функция образование – неразплатени заплати на детски учители и осигуровки за около два месеца. Правим анализ, назначен е вътрешен одит, за да констатира какво е финансовото състояние, да анализира правилния разход на публични средства, и ако има допуснати неточности и нередности, или нарушения на финансовата дисциплина за в бъдеще ние като ново ръководство да не допускаме тези грешки.

Наложихте ли финансова дисциплина?

На първо четене, като изготвяхме бюджета за настоящата година, предприехме оптимизация на разходи в сферата на образованието с идеята да не продължаваме да трупаме разходи в сферата на детските градини. Пенсионираме учителки, навършили пенсионна възраст, като на тяхно място няма да бъдат назначени нови. Намалихме работното време на част от помощния персонал в детските градини. Ще бъде изготвена нова структура на община Девин, като идеята е да бъдат оптимизирани разходите. Може би ще се наложи или да пренасочим служителите или да се разделим с някои от тях. Ще се стараем да увеличим приходите, но с оглед на кризата, която настъпва, тя ще се отрази най-сериозно върху туризма и оттам за тази година туристическия данък, който сме предвидили да съберем, няма да можем да го изпълним.

Освен проекта за централна градска част, който изпълнявате в момента, по какви други инфраструктурни проекти работите?

Към настоящия момент готвим един нов проект по норвежката програма, с който кандидатстваме и искаме да подменим осветителните тела на територията на Девин с енергоспестяващи. Така ще намалим разходите за ел. енергия и ще ни бъде по-светло. Ако бъдем одобрени по този проект в 9 населени места ще бъдат подменени всички осветителни тела. В останалите населени места също ще бъдат подменени, но със собствени средства на общината. Освен това готвим проекти – два или три, по „Региони в растеж“ за въвеждане на енергоефективни мерки в многофамилните жилищни сгради. С двата проекта около 9 сгради ще бъдат санирани, ако се класираме, а с третия още две обществени сгради и една жилищна. Ако входираме и трите проекта, общо 12 сгради на територията на Девин ще бъдат санирани в края на тази и началото на следващата година.

Най-големия приоритет, който искате да реализирате през мандата Ви?

Да оптимизирам и повиша ефективността на работа в общинска администрация и най-вече да създам екип. Смея да твърдя, че като дойдох в общината нямаше екипен принцип на работа. Ако успея да мотивирам хората, да работят на екипен принцип, ще почувствам едно голямо удовлетворение, оттам ще повишим и тяхната ефективност и все повече граждани и фирми ще бъдат бързо, адекватно и професионално обслужени. Девин има много да наваксва в инфраструктурно отношение. Доста от подземната инфраструктура – водопроводи и канализация, уличната инфраструктура цялостно е за рехабилитация. Все пак правим заявка за туристически център, а без това не може. Трябва да направим Девин по-зелен и по-чист. Това може би е основния приоритет в мандата ми.

Как ще се справите с демографската криза?

Със сигурност това е приоритет и на национално ниво. В следващия програмен период и самата държава си го е заложила като основна цел да стопира демографската криза в тези отдалечени райони. В Девин учредихме фонд и разработихме правила да стимулираме финансово двойки с репродуктивни проблеми. Към настоящия момент сме заложили 3 хил. лв. от бюджет. Надявам се тази идея да я доразвием и да търсим други източници на финансиране, за да можем да помогнем на все повече млади двойки, които имат проблеми. Съвместно с бизнеса и училищата правим срещи. Бизнесът се ангажира да стимулира финансово, със стипендии и с различни образователни програми и стажове, децата от училищата в града и така да им се показва перспективата за работа тук. Стараем се и търсим начин, със съвместни инициативи и бизнеса, да намерим средства и форми за извънкласно обучение и занимания за децата, за да могат да спортуват, да танцуват и да рисуват. Така младите хора да знаят, че оставайки да работят в малък град като Девин, децата им ще бъдат ангажирани и ще се развиват, както в културна, така и в спортна насоченост.

Какви са вашите финални думи?

Да си пожелаем здраве, по-бързо да отмине настоящата криза и щетите, които ще ни нанесе, да са по-малки!

Източник: SmolyanNews.com

Коментари (0)

*За да поставите коментар трябва да сте регистриран потребител.

Новините по общини

Архив

2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009