Гл.инспектор Бечо Пойдовски: „Всяко нарушаване на правилата води до инциденти с неприятни последствия“

четвъртък, 22 април 2021 г.

Гл. инспектор Бечо Пойдовски е началник на отдел „Превантивна и контролна дейност“ към РД ПБЗН – Смолян

От началото на годината на колко произшествия са реагирали смолянските огнеборци?

Точната бройка не мога да кажа, но характерните за отоплителния сезон пожари, най-вече в комини на жилищни сгради, са 81. Изхвърлянето на жарава и пепел в контейнерите също е характерно за сезона. Имаме 10 произшествия от този тип. За сега пожарите в горските територии, предвид на влажното време, са сравнително малко. Предходната седмица имаше няколко запалвания, основно в по-ниската част на областта – Златоград, Баните, Рудозем, което даде основание на директора на РДГ да отправи молба към областния управител за обявяване на пожароопасния сезон в горите за периода от 14 април до 30 ноември. Съгласно закона за горите по време на пожароопасния сезон е забранено паленето на огън на по-малко от 100 метра от гората и всички нарушители носят административно наказателна отговорност по закона за горите. Този контрол се осъществява най-вече от служителите на ДГС и в частност и от служителите на РД ПБЗН.

Прави впечатление високата бройка на пожарите в комини.

При експлоатацията на печки с твърдо гориво е нормално натрупването на сажди и нагар в комините. Нормативно е предвидено ежегодно комините да се почистват, преди отоплителния сезон и при нужда. Всеки собственик на жилищни сгради трябва да организира почистването. Това е една специфична дейност и когато не е извършена възникват запалвания на натрупваните сажди в комините. В повечето случаи не се стига до разпространение на пожар, но се нанасят щети, тъй като нашите служители обливат с вода от покрива надолу и до апартаментите се стича вода. Това са общи части на жилищната сграда и всички би трябвало да участват в почистването. Така че апела е преди всеки отоплителен сезон да почистват комините, като това почистване трябва да става по механичен път. Казват това, защото има хора, които умишлено си палят комините, за да ги почистят и ако сградата е по-стар тип с гредореди, това създава предпоставки за пожар.

Пожарите в горските територии в повечето случаи са свързани с небрежност от страна на хората, които извършват селскостопанска дейност. Какъв е вашият призив към тях?

Тези пожари възникват основно от земеделски земи в съседство с горските територии, на които се извършва селскостопанска дейност – почистване на листа и клони, натрупвани през зимата и през пролетта хората ги събират и изгарят. При подценяване на правилата за безопасност, се случват този тип инциденти. В повечето случаи екипите ни са затруднени, тъй като достъпа до горските територии е труден. Не на всякъде има пътища за противопожарната техника в много случаи се налага да се ходи пеша. Това отнема доста време и способства за бързото разпространение на пожара. Затова хората трябва да са изключително внимателни при извършване на земеделска дейност и да не прибягват до нерегламентирано палене на огньове.

Вие сте началник на отдел „Превантивна и контролна дейност“ към РД ПБЗН – Смолян. Как се осъществява контролната дейност и да кажем няколко думи за превенцията?

Ежегодно изготвяме графици за проверка на обектите, като те са разделени на групи. Приоритет в проверките са обектите с по-голямо значение, като различните производствени бази, тези с обществено обслужване. Броя на проверките са нормативно регламентирани в зависимост от броя на хората, площта и т.н. По-малките обекти се проверяват по-рядко. Правилата за безопасност се спазват като цяло. Където се констатира нарушение, нашите служители дават предварителни разпореждания със срокове в рамките, на които нередностите трябва да бъдат отстранени. Ако това не се случи, се прибягва към административно- наказателни мерки.

По отношение на превенцията – всички трябва да спазват правилата за безопасност. През годините ние работим с деца, ученици, подрастващи, организираме различни мероприятия. Години наред провеждаме и състезанието „Млад огнеборец“, при което преди да започнат различните дисциплини, децата се запознават с основните правила за безопасност. За съжаление вече втора година не можем да проведем състезанието, заради пандемията.

Организирате също и демонстрации, дни на отворените врати и т.н. това също провокира интереса на децата. От ранна детска възраст ли трябва да се започне с превенцията?

Тази дейност е много важна и дава своите плодове в последствие. Когато едно дете участва в тези младежки състезания, когато се е докоснало до противопожарната служба и техника, има изградени навици. Практиката показва, че в последните години назначаваме служители, които са били членове на тези Младежките противопожарни отряди, което е голяма радост за нас. От детските градини също имаме чести посещения, децата много се радват, когато видят противопожарен автомобил, когато имат възможност да пипнат дрехите на пожарникарите.

РД ПБЗН – Смолян обезпечена ли е кадрово?

Мога да кажа, че е обезпечена със служители. В момента върви един конкурс който е на финален етап, тоест служителите са определени и им предстои обучение в школата във Варна. Определено има интерес, има достатъчно кандидати и мога да кажа, че сме подбрали най-подготвените и физически и психологически.

Що се отнася до материално-техническата база, осигурена ли е Регионалната дирекция?

Разполагаме с много добро пожаро-техническо оборудване. Ние покриваме всички европейски изисквания. Периодично служителите ни ходят на специализирани курсове за работа със съоръженията. Гражданите на Смолян трябва да бъдат спокойни, тъй като нашите служители изпълнят професионално служебните си задължения.

Когато огнеборците отиват на сигнал за пожар, с какви трудности се сблъскват?

Най-големият проблем са паркираните автомобили по малките тесни улички. Знаете, че нашите автомобили са с по-големи габарити, не винаги могат да минат по улиците, където има паркирани коли, налага се обикаляне, а това усложнява ситуацията.

Да ви върна малко назад във времето. През 2018 година заедно с Тодор Згуров, тогава директор на смолянската библиотека, издадохте книга „С огъня шега не бива“. Това е първата в страната детска книга в областта на противопожарната защита.

С г-н Згуров се познаваме отдавна. Той сподели, че има написани детски стихчета на противопожарна тематика. От там дойде и идеята за тази книжка. Написахме и отделни текстове за противопожарната безопасност, а художничката Живка Кисьова направи чудесни илюстрации, за да се възприема по-лесно от децата. Постарахме се така да е поднесена информацията, че да бъде полезна и поучителна, но в същото време да не плашим децата. Трябва да отбележа обаче, че, както е записано и в началото, това е книга за деца и възрастни, тоест родителите да прочетат и обяснят основните правила на своите деца. Тогава, чрез инспектората по образование, дарихме книжката на всички детски градини в Смолян. През 2020 г. я преиздадохме. Искаме да я преведем на други езици, но за сега това е само идея, тъй като е доста специфично.

Какви препоръки бихме могли да дадем на нашите читатели или какъв е вашия апел?

Важно е родителите да обясняват на децата си, да ги възпитават в основните противопожарни правила. А те са създадени, за да се спазват. Всяко нарушаване на правилата, всяко подценяване на обстановката, води до инциденти и пожари с неприятни последствия, а понякога дори и трагични.

Източник: SmolyanNews.com

Коментари (0)

*За да поставите коментар трябва да сте регистриран потребител.

Новините по общини

Архив

2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009