График на мобилните полицейски екипи през месец март 2024 г.

График на мобилните полицейски екипи през месец март 2024 г.

Мобилни екипи на ОДМВР-Смолян ще проведат традиционните срещи с жителите на отдалечени и малки населени места на територията на областта. В екипите са включени полицейски инспектори от отдели - „Криминална полиция“, „Икономическа полиция“ и „Охранителна полиция“. Целта на изнесените приемни е да се постигне по-добър резултат в противодействието на конвенционалната престъпност и опазването на обществения ред в малките населени места. Те се организират независимо от служителите, обслужващи съответния район. Гражданите и представителите на местната власт имат възможност да подават сигнали във връзка с пътната безопасност, опазването на обществения ред, за извършени престъпления, както и сигнали, налагащи предприемане на действия от други компетентни институции.

През месец март ще бъдат посетени следните населени места:

Община Рудозем

село Елховец 13.03.2024 г. 09:30 часа

село Бърчево 13.03.2024 г. 10:30 часа

село Войкова лъка 13.03.2024 г. 11:30 часа

Община Смолян

село Требище 20.03.2024 г. 09:30 часа

село Еленска 20.03.2024 г. 10:30 часа

село Селище 20.03.2024 г. 11:30 часа

Община Златоград

село Кушла 27.03.2024 г. 11:00 часа

село Аламовци 27.03.2024 г. 13:00 часа

Вирни се горе