Йордан Кавалджиев, ЛИДЕР: Сегашното гаврене с гласа на избирателя, трябва да спре!

петък, 26 април 2013 г.

Бизнесменът Йордан Кавалджиев, стожер в листата на политическа партия ЛИДЕР-Смолян в едно до болка искрено интервю за проблемите в България, за изхода от голямата депресия, царяща наоколо и в душите, за гаврата с гласовете на хората, за ЛИДЕРите и за цената на правилния и грешния избор!

Господин Кавалджиев, вие сте човекът с най-голям жизнен и професионален опит в листата на партия ЛИДЕР- Смолян. Бихте ли ни разказали повече за себе си и професионалния си път?

Животът ми е тръгнал от нормално бедно селско семейство. Със собствени усилия и късмет постигнах житейски успехи и реализация в обществото. С чест и достойнство преминавах от една на друга работа, но едва сега чувствам истински свободата. Винаги съм усещал повече задълженията си, а за правата си просто не съм се сещал, а дори и сега за тях не мисля, може би защото не ми е идвало на главата!

Завърших висшето си образование в Икономическия университет в град Варна.

Като стопански кадър сте взел дейно участие в развитието на икономиката на Смолянска област. Как се промени тя през годините? Кой и къде сбърка, за да се стигне до днешната разруха и безработица?

Включих се в бурния икономически и строителен процес на тогавашния Смолянски окръг в годините 1972-1985 година в отдел Стопанско-икономически на Окръжен народен съвет Смолян. По това време истински почувствах силата и възможностите на системата, която се градеше, борбата за отстояване интересите на населението на територията ни, идейния, икономически и културен възход на тукашния човек.

В този период всички усетихме, че можем и първи да сме сред съседните държави, Европа и света в определени области на икономическите постижения, които достигахме в годишен план. Това чувство и сега ме възбужда и не съм спокоен, особено на фона на днешните разграбени и разрушени промишлени и земеделски площадки, навсякъде, където с много труд, лишения и народни пари се градеше и се правеха стоки и услуги.

В онези години на усилена работа Смолянски окръг, разположен в най-мощната и красива Родопа планина се превърна в символ на успехите в страната ни – изградиха се и заработиха промишлени и производствени мощности във всички градове и по-големи села. Цялото население в трудоспособна възраст беше ангажирано и заработваше доходи. Предприятията ни бяха с гарантирани производствени програми и реализация на продукцията. Говорехме за напълно балансирано в планово-икономическо отношение-производство и реализация на стоки и услуги. Спомени, спомени…

Това чувство и сега ме възбужда и не съм спокоен, чувствам, че съм задължен, колкото мога тази упоритост и хъс да се работи, да я предам на поколението след мен. По-нататък тази добра действаща социолно-икономическа система си имаше и своите проблеми – видими и невидим, но се отчитаха и се търсеха решения.

И тогава, в годините на прехода, на смяна на собствеността от обществена в частна, целият този икономически потенциал – заводи, фабрики, производствени цехове се разпродаде, естествено законно, като държавата се ангажира със задължителен следприватизационен контрол на същите, а после тихомълком забрави, че трябва да защити интересите на тези, които ги изградиха, всичко това. Собствениците в повечето случаи се оказаха с повече пари, с малко знания и можене, и със ”законни ” машинации предприеха и извършиха разпродажба на машини и оборудване, рязане за скрап и т. н. Сринаха и унищожиха изграденото от всички нас. И така:”Пито и платено”. Някога историята ще назове тези имена и ще бъдем посочени за пример на нещо… в света!

Защо ЛИДЕР? С какво ви спечелиха идеите на партията и как станахте част от нея?

Този вървеж на страната ни надолу към пропастта вече 23 години трябва да се спре. Опитваха се известните от това време ръководители и водачи и партийни формации. Неуспешно! Сега същите се обстрелват всячески, търсят сензации, разиграват театрални действия на сцената на живота, мерят кой от тях е повече виновен, а надежда за промяна не се вижда! Всички разбрахме, че тези не бива да ги оставяме повече да ни баламосват.

ЛИДЕР е нова политическа партия, необременена, без тежести от минало, влиза в живота с нови лица, с идеи, програма и желание за промяна!

Един от основните акценти на кампанията на ЛИДЕР е борбата срещу безработицата. Как беше решаван този проблем в областта преди време? А какъв е изходът днес? ПП Лидер в идеите, основата, философията си е най-вече решаване въпросите за успешно развитие и правене на бизнес, а това е начинът за преодоляване проблемите на огромната безработица понастоящем в страната ни и тръгване по пътя на просперитета. В програмата на партията са заложени разработване и приемане на съответни закони и управленски документи за създаване на условия и благоприятна среда за бизнес и максимално облекчаване и премахване на излишната документация и бюрократщина. Добре осъзнаваме, че в условия на криза най-бързо и лесно трябва да подпомогнем земеделието и туризма. Тук най-много хора могат да бъдат ангажирани. В това отношение възможностите на страната ни са изключителни и всеки можещ и предприемчив ще подпомогнем, когато начинанието има обществена значимост и отговаря на условията за успешното й реализиране. Но преди това е необходимо изчистване на всички трудности за ускорено решаване въпросите по собствеността на земята, което е важно условие за участие в програмите за развитие на земеделието, финансирани и подпомагани от ЕС.

Всички знаем и казваме, че страната ни е бедна на природни богатства. От досегашните срещи и разговори се убеждавам, че това което имаме и си е наше, все още не можем да оценим и ефективно да го управляваме. Богатата ни природа, води, климат не се оценяват и това ни възпира. Необходимо е държавното управление да се ангажира с по-мащабни задачи, което да рефлектира в това, страната ни да повишава своя кредитен рейтинг в по-дългосрочен план и да се ангажира съответно с необходимите за целта радикални реформи. На публичната собственост да се гледа като акционер с грижа! Придобиваме чувството, че насила живеем в бедност.

Наложителни са адекватни на времето промени, нови хоризонти на мислене и управление. Необходими са промени за по-добри и балансирани взаимоотношения на двете власти –местна и държавна в посока към така желаната реална децентрализация.

Според плановете и очакванията ви ли се развива кампанията на ЛИДЕР в момента?

ЛИДЕР има прекрасни лица и доказали се личности, които работят за страната и населените места откъдето са тръгнали. Разбират какво трябва сега и искат по-скоро да стане промяната.

Всички досегашни управляващи партии и политици натрупаха и разполагат с излишни финансови средства и сега ще ги употребят, за да привлекат вниманието ни отново. Често по места ни питат открито: „Колко ще платите, за да гласуваме за вас?”, което определено поставя на карта честността и коректността на предстоящите избори. Това срамно явление няма нужда от коментар. Същите тези ръководители и политици искат отново властта, отново обещават промени, реформи, но трябва да знаем, че същите лица са дълбоко обвързани икономически, корупционно, с определени и поети ангажименти един към друг, което ги прави безсилни да извършат нужните и ”исканите” и от тях реформи в законодателната и управленска дейност. Поради тази причина не ще могат да отидат по-напред от сега.

“Държавата плаче за своя Бащица”, беше казал някой.

Вярвате ли, че ще успеете да се преборите и да преминете необходимата за влизане в парламента граница от 4%? Да, чувстваме, виждаме подкрепата ни от всички срещи, но и безразличието е факт. Ние изразяваме твърдото си убеждение, че сегашното гаврене с гласа на избирателя, трябва да спре! Ще отстояваме в бъдещия парламент приемане на закон за задължително гласуване на всички правоимащи български граждани, с оглед ограничаване и спиране на този срамен процес на купуване и продаване на гласове, както и образователен ценз /необходима грамотност за придобиване право да се гласува/.

Какви са очакванията и мечтите ви за бъдещото на България?

Мечтата ми е България да изчисти името си пред нашите партньори в Европа и света, да тръгне в правия път, където ИСТИНАТА е само една, да спечели и затвърди ДОВЕРИЕТО, да стане истинското място за живеене на всички българи и други, които ни завиждат на чудесната природа, климат и всички условия за живот!

Купуването и продаването на гласове е престъпление!

Източник: Интервю на Марина Аврамова

Коментари (0)

*За да поставите коментар трябва да сте регистриран потребител.

Новините по общини

Архив

2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009