На 23-то място сме в страната по размер на общите преки чуждестранни инвестиции

четвъртък, 20 февруари 2020 г.

Преките чуждестранни инвестиции в предприятията от нефинансовия сектор в област Смолян към 31.12.2018 г. възлизат на 90.6 млн. евро, което е с 9.3% повече в сравнение с 2017 година.

Най-голяма е стойността на преките чуждестранни инвестиции в промишлеността -82.2 млн. евро, които формират 90.7% от общия обем на инвестициите и в сравнение с 2017 г. относителният им дял не се променя. Следващ по обем на направените ПЧИ е отрасъл „Операции с недвижими имоти“ – 4.3 млн. евро, или с 4.7% относителен дял, който се увеличава с 0.5 пункта в сравнение с предходната година. В сектор „Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети; транспорт, складиране и пощи; хотелиерство и ресторантьорство“ преките чуждестранни инвестиции са 2.7 млн. евро, а относителният им дял намалява с 0.7 пункта спрямо 2017 година. През 2018 г. най-голям дял от направените чуждестранни инвестиции в областта има община Смолян – с 27.2 млн. евро, или 30.0% от всички инвестиции в областта.

Област Смолян се нарежда на 23-то място в страната по размер на общите преки чуждестранни инвестиции .

Източник: SmolyanNews.com

Коментари (0)

*За да поставите коментар трябва да сте регистриран потребител.

Новините по общини

Архив

2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009