Международна научна конференция се проведе в Смолян

неделя, 12 юни 2016 г.

На 10 и 11 юни 2016 г. в Смолян се проведе XV-та Международна научна конференция „Възобновяеми енергийни източници и иновативни технологии”. Форумът бе организиран от Технически колеж – Смолян под патронажа на Ректора на ПУ „Пайсий Хилендарски” проф. д-р Запрян Козлуджов. Участваха 140 научни работници, хабилитирани лица, докторанти и студенти от 21 страни от Европа, Азия и Южна Америка.

Откриването на конференцията бе на 10 юни 2016 г. от 10.00 ч. в Аулата на Техническия колеж. Гостите приветства проф. д.т.н. Георги Мишев, съпредседател на конференцията, който пожела успешни творчески дискусии, нови контакти и приятелства. поздравителен адрес до конференцията се получи от Ректора на ПУ „Паисий Хилендарски” проф. д-р Козлуджов. Димитър Кузманов, главен експерт в отдел „Координация и административен контрол, и регионално развитие”, поздрави присъстващите от името на Областния управител на област Смолян Недялко Славов. Той подчерта актуалността на тематиката на форума на фона на непрекъснато намаляващите енергийни ресурси и увеличаващи се икономически зависимости и потребности в световен мащаб. Кратки приветствия към гостите отправиха Мартин Сикора, финансов мениджър на Костал България ЕООД – Смолян, инж. Трифонов, изпълнителен мениджър Арексим Инженеринг ЕАД – Смолян и инж. Йордан Ламбрев, изпълнителен директор Амер Спортс България ЕООД – Чепеларе. Те изразиха своята увереност, че работата на форума ще помогне да се намерят иновативни технологии и практични приложения, които да доведат до спестяване на енергия.

Работата на конференцията започна с пленарни доклади на участници от Испания, Турция, Кипър и България. Заседанията се проведоха в четири секции. Дискусиите бяха в областите на: енергийната ефективност, материалознанието, информационните и образователни технологии, слънчевите и хибридни топлинни системи, машиностроителната техника и технологии, слънчевите фотоволтаични системи, акумулаторите с материали с промяна на фазовото състояние (MПФС) и хранителната техника и технологии. Официалният език на конференцията беше английски. Докладите ще бъдат публикувани в Сборник на конференцията или в списание Bulgarian Chemical Communications по преценка на рецензентите.

Проф. Мишев изказва своята благодарност към членовете на Организационния комитет, служителите на Колежа и студентите Милена Бундева и Златин Хунев от специалност „Компютърни и комуникационни системи” за чудесно свършената работа по подготовката и провеждането на форума, към ръководството на община Смолян в лицето на кмета г-н Николай Мелемов и на Областна управа в лицето на г-н Недялко Славов за тяхната морална подкрепа. Най-сърдечни благодарности изказва на спосонсорите на мероприятието: Арексим Инженеринг ЕАД – Смолян, Костал България ЕООД – Смолян, Фесто ЕООД, Амер Спортс България ЕООД – Чепеларе и Либхер-Хаусгерете Марица ЕООД, с чиято финансова помощ организацията на конференцията бе на високо ниво. Проф. Мишев благодари за съдействието на г-жа Нели Хубенова за консекутивния превод. Гостите ни от Казахстан, Испания, Румъния, Латвия, Литва, Гърция, Турция и др. страни имаха възможност да се запознаят с красотите на Родопа планина чрез организираните екскурзии в края на научния форум, добави проф. Мишев. Конференцията премина в творчески дух, дискусиите бяха сериозни и в тях се родиха нови идеи, които се надяваме скоро да намерят своята реализация, а Техническият колеж в гр. Смолян отново се доказа като сериозна учебна и научна институция, обобщи проф. Мишев.

Източник: SmolyanNews.com

Коментари (0)

*За да поставите коментар трябва да сте регистриран потребител.

Новините по общини

Архив

2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009