Чуждестранните инвестиции възлизат на 73 млн. евро

петък, 15 март 2013 г.

Преките чуждестранни инвестиции в предприятията от нефинансовия сектор на областната икономика към 31.12.2011 г. възлизат на 73 млн. евро, което е с 3.1% повече в сравнение с 2010 година.

В сектор „Промишленост“ преките чуждестранни инвестиции са в размер на 61.2 млн. евро и формират 84.3% от общия обем на инвестициите. В сравнение с 2010 г. относителният им дял нараства с 8.0 пункта. В сектор „Операции с недвижими имоти“ са инвестирани 5.3 млн. евро, в „Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети; транспорт, складиране и пощи; хотелиерство и ресторантьорство“ – 2.7 млн. евро, в „Строителство“ – 2.1 млн. евро, изчислиха от смолянската статистика.

През 2011 г. са направени чуждестранни инвестиции във всички общини на областта, с изключение на община Неделино.

Област Смолян се нарежда на 19-то място в страната по размер на инвестициите на глава от населението и на 23-то по абсолютен обем.

Източник: SmolyanNews.com

Коментари (0)

*За да поставите коментар трябва да сте регистриран потребител.

Новините по общини

Архив

2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009