Брутния вътрешен продукт за област Смолян през 2014 г. възлиза на 869 млн.лв.

понеделник, 17 октомври 2016 г.

По окончателни данни произведеният брутен вътрешен продукт (БВП) за област Смолян през 2014 г. възлиза на 869 млн.лв. по текущи цени. Текущият обем е с 3.6% повече от създадения БВП за областта през 2013 г. Делът на БВП за област Смолян е 1.0% от общо произведения за страната за 2014 г.

На човек от населението се падат 7 554 лв. от стойностния обем на БВП, при 11 574 лева за страната, изчислиха от статистиката. По този показател област Смолян се нарежда на 16-то място. С най-високо равнище на БВП на човек от населението е област София (столица) – 24 982 лв., а с най-ниско – област Силистра с 5 826 лева.

Създадената от отраслите на областната икономика брутна добавена стойност (БДС) през 2014 г. възлиза на 755 млн.лв. по текущи цени, което представлява 1.0% от добавената стойност за страната.

Относителните дялове на добавената стойност, реализирана от аграрния сектор и сектора на индустрията се увеличават спрямо 2013 г. с по 0.6 процентни пункта и достигат съответно 12.3 и 37.4%.

Относителният дял на добавената стойност, реализирана от сектора на услугите е 50.3% , което е с 1.2 процентни пункта по-малко спрямо предходната година.

Източник: SmolyanNews.com

Коментари (0)

*За да поставите коментар трябва да сте регистриран потребител.

Новините по общини

Архив

2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009