370 фирми бяха уведомени от данъчните за неподаден годишен финансов отчет

понеделник, 21 август 2017 г.

Инспекторите от офиса на НАП в Смолян са уведомили с покани и електронни писма, представляващите на 370 фирми от областта, че не са изпълнили задължението си за публикуване на ГФО за 2016 г. и на същите ще бъдат наложени глоби до края на месец септември.

Всеки търговец по смисъла на Търговския закон трябваше да заяви за вписване и представи за обявяване в търговския регистър годишния финансов отчет за 2016 г. в срок до 30.06.2017 г. В същият срок останалите предприятия трябваше да публикуват финансовия си отчет чрез икономическо издание или чрез интернет. Бюджетните предприятия и едноличните търговци, които не подлежат на задължителен независим финансов одит, не публикуват финансов отчет, напомнят от НАП. В закона за счетоводството са предвидени санкции за лицата, които имат задължение, но не са пулликували финансов отчет. За представляващия на фирмата глобата е от 200 лв. до 3000 лв., а на фирмата се налага имуществена санкция в размер от 0.1 до 0.5 на сто от нетните приходи от продажби за отчетния период, за който се отнася непубликувания финансов отчет.

Източник: SmolyanNews.com

Коментари (0)

*За да поставите коментар трябва да сте регистриран потребител.

Новините по общини

Архив

2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009