3254 фирми от смолянско отчетоха печалба в размер на 126 млн. лева

четвъртък, 14 януари 2016 г.

По данни на Националния статистически институт, годишен отчет за дейността си през 2014 г. са представили 5 162 нефинансови предприятия от област Смолян, като увеличението спрямо предходната година е с 19 фирми (0.4%).

Общият финансов резултат за 2014 г. е печалба в размер на 64 млн. лв. и е с 8 млн. лв. (11.1%) по-малко от 2013 година. С печалба са приключили 3 254 (63.0%) предприятия с общ положителен резултат 126 млн. лева. С обща загуба от 62 млн. лв. са 1 046 (20.3%) предприятия, а с нулев финансов резултат са 862 (16.7%) предприятия.

В групата на микропредприятията (до 9 заети лица) общият финансов резултат е в размер на 6 млн. лв., в групата на малките предприятия (със заети лица от 10 до 49) e 12 млн. лв., на средните предприятия (със заети лица от 50 до 249) – 36 млн. лв., а в групата на големите предприятия (с над 250 заети лица) – 10 млн. лева, съобщиха от статистиката.

Предприятията в област Смолян са реализирали нетни приходи от продажби в размер на 1 452 млн. лв., като в сравнение с предходната година е отчетено увеличение със 124 млн. лв., или с 9.3%.

Най-голям дял нетни приходи от продажби са реализирани в сектор ”Преработваща промишленост” – 41.9% от общите приходи за областта. В сектор “Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети” този дял е 21.5%, в „Строителство” – 11.0% и в „Селско, горско и рибно стопанство” – 6.8%. В нефинансовите предприятия на областта са работили 29 390 заети лица. Увеличението спрямо 2013 г. е с 870 заети, или с 3.1%.

Произведената продукция в област Смолян за 2014 г. е на стойност 1 163 млн. лева. Увеличението спрямо 2013 г. е със 111 млн. лв., или с 10.5%. Водещи в икономиката на областта са фирмите от сектор „Преработваща промишленост”, в които е създадена 50.8% от произведената продукция. Относителният дял на сектор „Строителство” е 12.8%, на сектор „Селско, горско и рибно стопанство” – 8.5%, „Добивна промишленост” – 6.3% и „Транспорт, складиране и пощи” – 6.3% от произведената продукция в областта.

Предприятията с персонал до 9 заети лица са с най-голям относителен дял в областната икономика – 92.0% от всички предприятия през 2014 година. Малките предприятия (от 10 до 49 заети) са 6.6%, тези с персонал между 50 и 249 заети – 1.2% и големите предприятия с над 250 заети – 0.2%.

Източник: SmolyanNews.com

Коментари (0)

*За да поставите коментар трябва да сте регистриран потребител.

Новините по общини

Архив

2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009