Общество

Правителството одобри проект на Закон за допълнение на Закона за ограничаване на административното регулиране…

Прочети повече

Предлагат да отпадне представянето на свидетелство за съдимост пред администрацията, библиотеките с облекчения облекчаване при вписването им в публичния регистър

1 2