При висок интерес премина информационния ден по обявените пет процедури за подбор на проекти по ОП Развитие на конкурентоспособността на българската икономика”

1