Община

В община Смолян се проведе обществено обсъждане на проект на Наредба за условията и реда за настаняване…

Прочети повече

В Община Смолян се проведе обществено обсъждане на проектонаредбата за условията и реда за настаняване и ползване на социални жилища

1 2