Д-р Камелия Стаматова /Коалиция за България/: „В Европейския парламент трябва да влезнат хора, които умеят да боравят с европейските институции и закони

1 2