Обяви

Това е мястото за безплатни граждански обяви. За да публикувате обява ,моля изпратете краткия текст на e-mail ads@smolyannews.com Всяка обява се публикува за срок от 30 дни.

Работа

1.Арексим Инженеринг търси да назначи Печатар

ОСНОВНА ЦЕЛ НА РАБОТАТА: Отпечатване на символи върху пластмасови детайли.

Ако търсите работа заповядайте при нас!

НИЕ ПРЕДЛАГАМЕ:

Много добро заплащане

Осигурен безплатен транспорт

Осигурена храна в стол

Възможност за развитие

Двусменен режим на работа

Телефон за контакти: 0886537056

2.Арексим Инженеринг търси да назначи Младши експерт " Логистика "

ОСНОВНА ЦЕЛ НА РАБОТАТА:

-Съвместно с Eксперт логистика следи за планирането и стриктното изпълнение на поръчките на клиентите.

-Съвместно с Eксперт логистика следи за навременна доставка на опаковки и материали.

-Води кореспонденцията с настоящите клиенти и доставчици на фирмата.

Ежедневно следи за нивата на складовите наличности от суровини, опаковки и готова продукция.

НИЕ ПРЕДЛАГАМЕ:

Обучение

Добро заплащане

Осигурен транспорт

Осигуренa хранa в стол

Възможности за развитие

Телефон за контакти: 0886537056

3.Арексим Инженеринг търси да назначи Процесен инженер пластмасово производство

ОСНОВНА ЦЕЛ НА РАБОТАТА:

Създава и контролира технологичния процес при преработката на термопластмаси. Отговорен за: Спазването на технологичния процес при преработването на термопластмаси.

НИЕ ПРЕДЛАГАМЕ:

Обучение

Много добро заплащане

Осигурен транспорт

Осигуренa хранa в стол

Възможности за развитие

Телефон за контакти: 0886537056

4.Арексим Инженеринг търси да назначи Оператор на CNC фреза

ОСНОВНА ЦЕЛ НА РАБОТАТА:

Изпълнение в срок на производствения план. Максимално високо качество на извършваната работа.

НИЕ ПРЕДЛАГАМЕ: Обучение

Много добро заплащане

Осигурен транспорт

Осигуренa хранa в стол

Възможности за развитие

Телефон за контакти: 0886537056

5.Арексим Инженеринг търси да назначи ИНСПЕКТОР КАЧЕСТВО / Оператор по качеството

ОСНОВНА ЦЕЛ НА РАБОТАТА:

Да извършва контролни операции по осигуряване на качеството на произвежданата продукция, съгласно изискванията на клиента и системата по качество.

НИЕ ПРЕДЛАГАМЕ:

Обучение

Много добро заплащане

Осигурен транспорт

Осигуренa хранa в стол

Възможности за развитие

Телефон за контакти: 0886537056

6.Арексим Инженеринг търси да назначи Конструктор

ОСНОВНА ЦЕЛ НА РАБОТАТА:

Създаване на конструкции на нови изделия и нестандартна инструментална екипировка

НИЕ ПРЕДЛАГАМЕ:

Обучение

Много добро заплащане

Осигурен транспорт

Осигуренa хранa в стол

Възможности за развитие

Телефон за контакти: 0886537056

7.Арексим Инженеринг търси да назначи Електротехник

ОСНОВНА ЦЕЛ НА РАБОТАТА:

Следи за работата на машините и съоръженията, извършва аварийни ремонти, технически прегледи и профилактика в съответствие с месечния план-график;

НИЕ ПРЕДЛАГАМЕ:

Много добро заплащане

Осигурен транспорт

Осигуренa хранa в стол

Възможности за развитие

Телефон за контакти: 0886537056

8.Арексим Инженеринг търси да назначи МАШИНЕН ОПЕРАТОР, ПРОИЗВОДСТВО НА ПЛАСТМАСОВИ ИЗДЕЛИЯ

ОСНОВНА ЦЕЛ НА РАБОТАТА:

Изработване на максимален брой качествена продукция в рамките на работната смяна, според цикъла на машината.

НИЕ ПРЕДЛАГАМЕ:

Много добро заплащане

Осигурен транспорт

Осигуренa хранa в стол

Възможности за развитие

Телефон за контакти: 0886537056

9.Арексим Инженеринг търси да назначи Оператор на CNC ерозия

ОСНОВНА ЦЕЛ НА РАБОТАТА:

Извършва ерозийна обработка и дейности, свързани с тях.

Управлява и контролира ерозийните машини и следи контролноизмервателните уреди, осигуряващи необходимата точност.

НИЕ ПРЕДЛАГАМЕ:

Много добро заплащане

Осигурен транспорт

Осигуренa хранa в стол

Възможности за развитие

Телефон за контакти: 0886537056

10.Арексим Инженеринг търси да назначи Метролог.

ОСНОВНА ЦЕЛ НА РАБОТАТА:

-Работа с различни видове измервателни средства (3D-координатни машини, микроскопи и др.).

-Измервания на пластмасови детайли и инструментална екипировка.

-Изготвяне на измервателни протоколи.

НИЕ ПРЕДЛАГАМЕ:

Обучение

Много добро заплащане

Осигурен транспорт

Осигуренa хранa в стол

Възможности за развитие

Телефон за контакти: 0886537056

11. Арексим Инженеринг търси да назначи Работник зареждане на материали.

ОСНОВНА ЦЕЛ НА РАБОТАТА:

Обслужва основното производство:

1.Зарежда с материали.

2.Подготвя работните места на операторите, като осигурява опаковки, палети, приспособления, улеи и други.

3.Обслужва периферните устройства.

4.Извозва готовата продукция.

НИЕ ПРЕДЛАГАМЕ:

Обучение

Много добро заплащане

Осигурен транспорт

Осигуренa хранa в стол

Възможности за развитие

Телефон за контакти: 0886537056

12.Арексим Инженеринг търси да назначи Шлосер Инструменталчик /Инструментално производство.

ОСНОВНА ЦЕЛ НА РАБОТАТА:*

1.Подготовка и изработване на шлосерски детайли и възли, тяхната обработка , монтаж и демонтаж.

2.Съвместно с ръководителя на съответния проект и организатор участък, взима решение за следващия етап на производство.

НИЕ ПРЕДЛАГАМЕ:

Много добро заплащане

Осигурен безплатен транспорт

Осигуренa хранa в стол

Работа в добре организирaн колектив

Възможност за развитие

Телефон за контакти: 0886537056

13.Арексим Инженеринг търси да назначи ТЕХНОЛОГ ИНСТРУМЕНТАЛНО ПРОИЗВОДСТВО.

ОСНОВНА ЦЕЛ НА РАБОТАТА:

Дизайн на CAD модели на електроди, оформяне на 2D чертежи и елементите на инструмента, изготвяне на технологични карти.

НИЕ ПРЕДЛАГАМЕ:

Много добро заплащане

Осигурен безплатен транспорт

Осигуренa хранa в стол

Работа в добре организирaн колектив

Възможност за развитие

Телефон за контакти: 0886537056

14.Арексим Инженеринг търси да назначи МАШИНЕН ОПЕРАТОР, ПРОИЗВОДСТВО НА ПЛАСТМАСОВИ ИЗДЕЛИЯ.

ОСНОВНА ЦЕЛ НА РАБОТАТА:

Изработване на максимален брой качествена продукция в рамките на работната смяна, според цикъла на машината.

НИЕ ПРЕДЛАГАМЕ:

Много добро заплащане

Осигурен безплатен транспорт

Осигуренa хранa в стол

Работа в добре организирaн колектив

Възможност за развитие

Телефон за контакти: 0886537056

15 Арексим Инженеринг търси да назначи Настройчик на шприц машина.

ОСНОВНА ЦЕЛ НА РАБОТАТА:

Извършва смяната на инструменти.Бърза и качествена настройка на режими на работа на шприц – машинитe.

НИЕ ПРЕДЛАГАМЕ:

Много добро заплащане

Осигурен безплатен транспорт

Осигуренa хранa в стол

Работа в добре организирaн колектив

Възможност за развитие

Телефон за контакти: 0886537056

Бензиностанции “Анри 64” гр.Смолян търси да назначи:

“Оператори обслужващи бензиностанция”

Изисквания към кандидатите:

-Завършено средно образование;

-Комуникативни умения и клиентски ориентирано поведение;

-компютърни познания;

-Нагласа и умения за работа в екип;

-Възможност и желание за работа на смени;

-Предишен опит на подобна длъжност не е задължителен;

-Няма ограничения за възраст.

2.Офис гр. Смолян търси да назначи: „отчетник счетоводство“

Изисквания към кандидатите:

-Завършено средно или висше образование;

-компютърни познания и умения за работа с програмни продукти;

-Нагласа и умения за работа в екип;

-Предишен опит на подобна длъжност е желателно;

-Няма ограничения за възраст.

3.Бензиностанции “Анри 64” гр. Златоград търси да назначи:

“Оператори обслужващи бензиностанция”

Изисквания към кандидатите:

-Завършено средно образование;

-Комуникативни умения и клиентски ориентирано поведение;

-компютърни познания;

-Нагласа и умения за работа в екип;

-Възможност и желание за работа на смени;

-Предишен опит на подобна длъжност не е задължителен;

-Няма ограничения за възраст

4.Бензиностанции “Анри 64” гр.Смолян търси да назначи: “отговорник обект бензиностанция”

Изисквания към кандидатите:

-Завършено средно или висше образование;

-Комуникативни умения и клиентски ориентирано поведение;

-компютърни познания;

-Нагласа и умения за работа в екип;

-Възможност и желание за работа на смени;

-умения за работа с документи;

-Няма ограничения за възраст.

Ние предлагаме:

-Коректни условия на заплащане;

-Приятна атмосфера за работа;

-Много добре сработен екип и лоялен работодател.

-Осигуровки на пълния размер на месечното заплащане

За кандидатстване е необходимо да изпратите молба с посочен телефон за контакт и CV на mail : bulgmed@gmail.com

За информация : 02/8548782

Качествени ремонти на покриви

✔️Гаранция✔️ ✔️Договор✔️ ✔️Добри цени✔️

Работим в цяла България

Нашите услуги :

Отстраняване на течове ✔️ Хидроизолация ✔️ Метални керемиди✔️ Битумни керемиди✔️ Пренареждане на керемиди✔️ Подмазване на капаци✔️ Демонтаж на съществуващата конструкция✔️ Изграждане на нова конструкция✔️ Тенекеджийски услуги✔️ Подмяна на капандури✔️ Обшиване на комини с ламарина✔️ Обшиване на бордове с ламарина✔️

Тел за контакт 0896287882

„Юпитер 05“ ООД е производствена компания с базирана в гр.Пловдив, занимаваща се с изработка, доставка и монтаж на метални изделия и ограничителни системи за пътища. Във връзка с увеличаване на производствените капацитети и разширяването на дейността, компанията търси да назначи:

  • Оператор на CNC машини
  • Оператор на Ролкоогъваща машина
  • Оператор на Лентоотрезна машина
  • Заварчик

Ако това предложение представлява интерес за Вас, моля, изпратете Вашата автобиография с актуална снимка на адрес: info@jupiterholding.bg

Телефон за контакт: 089 224 2994

Свободни работни позиции в Арексим Инженеринг:

https://www.areximengineering.bg/karieri/svobodni-pozitsii/?fbclid=IwAR0ZC4Q7gdAugUdUi6Of3ch6U8OVIHFWShHTqd_qwgK-YslhpdEmPCjwooY

Предлагам надомно работа с хартиени изделия-рязане,лепене и други.Тел.0877790829

Почистване на частни домове. e-mail: bc05@mail.bg

Автомобили

Купувам

Купувам земеделска земя в цялата страна. Телефон-0876191915

Продавам

Екологично истинско козе сирене и мляко. Произведено по изпитана рецепта и висок стандарт на хигиена и качество. Ако сте забравили вкус на истинското сирене и мляко не се колебайте и позвънете на тел. +359 88 7437504 Мария.

Продавам детска тротинетка за деца от 2 до 7г., в син цвят. Цена 35.00 лв. Телефон за контакт 0878784576

Предлагам износоустойчиви инструменти-твърдосплавни и диамантени изтеглящи дюзи за производство /изтегляне/ на метални изделия: стоманени телове, телове от припои, медни и алуминиеви проводници, тръби, нишки от месинг, сребро, злато, платина, волфрам, молибден и др.-техническа помощ за оптимален избор, осигурен ремонт на дюзите. Тел. 0897234372

Предлагам износоустойчиви твърдосплавни инструменти – дюзи от волфрамов карбид (видия) предназначени за изправящи дюзи (втулки) на изправно-отрезни телоизправящи машини за изправяне, отмерване и рязане на арматурна стомана и стоманени телове. Дюзите изработвам съобразно спецификата на наличното производствено оборудване. Тел. 0897234372

Продавам Електрожен Кракра – Т500 СЗ, трифазен ток. Използван. На разположение в гр.Смолян

Цена – 600 лв.

Тел: 0888819086

Румяна Маринова

Продавам Тестомесачка за 40 кг тесто. Произведена от “Хидропластформ” -Хасково.Трифазен ток. Състояние-използвана. Цена – 1000 лв.Тел: 0888819086 Румяна Маринова,гр.Смолян

Имоти

Собственик продава втори етаж от двуетажна къща на 30 м от Централния вход на МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ ПЛОВДИВ с 1/2 двор(право на строеж!!!), тиха улица Захари Стоянов 92,училище през три къщи,между два зелени хълма-защитени и устроени паркове, на минути пеша от Главната, Стария град, Градската градина, Централна гара!!! На цена на кутийка в претъпкан комплекс в компрометирано предградие на Пловдив!!! 85000 евро 0896207623

Продава се 4500 кв.м земеделска земя разположена на един километър от градската част на гр.Смолян .Имота е разположен в красивата местност „Смолянски езера“.Заобиколен е от зеленина,в близост се намира едно от Смолянските езера ,а над самия имот се извисяват красиви скални образувания.Мястото граничи с малко речно поточе,което му придава допълнителна привлекателност.Терена е равнинен и подходящ за жилищно ,вилно или ваканцинно застрояване.В съседния имот се изгражда масивна вила с рибарник,който ще привлича любителите на риболова.Достъпа до имота е посредством черен път от около половин километър отклоняващ се от главния път Смолян -Пловдив.Водоснабдяването и електрифицирането ще бъдат осигурени при промяна на предназначението на имота. Територията на която е разположен имота е все още слабо урбанизирана и е застроена с полумасивни вилни постройки,но вече е разработен устройствен план от Община Смолян,който предвижда курортно застрояване.

За контакти: в сайта SmolyanNews.com

Разни

Предлагам уроци по Английския език, без възрастови граници, по преценка на клиента мястото на урока може да е в комфорта на собствен дом или в моя. 8лв/час. Тел: 0888022711. Евелина

Подарявам бебешки и детски дрехи за момче. Телефон за връзка 0886193191

Кърти и разбива-бетон, тухла, замазка, мозайка, плочки, бани и др. Сваляне на метални каси,демонтиране на остъклени тераси. Пробиване на дупки. Тел. 0898257960

„Предлагам уроци по география за ученици от всички класове, както и подготовка за матури и кандидат студентски изпити. Има възможност часовете да бъдат провеждани и преди обяд. Телефон за връзка: 0878784943“

Курсът за подготовка за международния изпит по английски език IELTS започва на 17 октомври в 15:30 ч. – сградата на автогара Смолян, бул. България 85, офис 101 – организационна среща.

За справки и записване: Людмила Тенева 0889 668 992

Новините по общини

Архив

2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009