Обяви

Това е мястото за безплатни граждански обяви. За да публикувате обява ,моля изпратете краткия текст на e-mail ads@smolyannews.com Всяка обява се публикува за срок от 30 дни.

Работа

СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА, ЗАЯВЕНИ В ДИРЕКЦИЯ „БЮРО ПО ТРУДА” – СМОЛЯН КЪМ 08.07.2019 г.

Длъжност: ФЕЛДШЕР Степен на образование: ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ – професионален бакалавър

Длъжност: МЕДИЦИНСКА СЕСТРА Степен на образование: ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ – професионален бакалавър Трудово възнаграждение: 650 – 710 лв. + 1 % клас, пътни, храна

Длъжност: САНИТАР Степен на образование: ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ

Длъжност: ПРОЦЕСЕН ИНЖЕНЕР, ПЛАСТМАСОВО ПРОИЗВОДСТВО – Степен на образование: ВИСШЕ ТЕХНИЧЕСКО ОБРАЗОВАНИЕ -АНГЛИЙСКИ ЕЗИК

Длъжност: ТЕХНОЛОГ Степен на образование: ВИСШЕ ТЕХНИЧЕСКО ОБРАЗОВАНИЕ -МАГИСТЪР-АНГЛИЙСКИ ЕЗИК

Длъжност: ОПЕРАТОР НА CNC ФРЕЗА Степен на образование: ВИСШЕ ТЕХНИЧЕСКО ОБРАЗОВАНИЕ ИЛИ СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ-АНГЛИЙСКИ ЕЗИК

Длъжност: МЛАДШИ ИНЖЕНЕР ПОДДРЪЖКА НА МАШИНИ И СЪОРЪЖЕНИЯ Степен на образование: ВИСШЕ ТЕХНИЧЕСКО ОБРАЗОВАНИЕ -АНГЛИЙСКИ ЕЗИК

Длъжност: ИНСПЕКТОР КАЧЕСТВО Степен на образование: СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ, АНГЛИЙСКИ ЕЗИК

Длъжност: ШЛОСЕР, ИНСТРУМЕНТАЛЧИК Степен на образование: СРЕДНО ТЕХНИЧЕСКО ОБРАЗОВАНИЕ

Длъжност: ЗАРЕЖДАЧ, ПРОМИШЛЕНО ПРОИЗВОДСТВО (РЪЧНО) Степен на образование: СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ

Длъжност: ОПЕРАТОР НА ШПРИЦ МАШИНА Степен на образование: СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ Трудово възнаграждение: 500 лв. БТВ

Длъжност: ПЕЧАТАР Степен на образование: СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ

Длъжност: ШЛОСЕР ИНСТРУМЕНТАЛЧИК Степен на образование: СРЕДНО ТЕХНИЧЕСКО ОБРАЗОВАНИЕ

Длъжност: ОБСЛУЖВАЩ, /БЕНЗИНОСТАНЦИЯ/ГАЗСТАНЦИЯ Степен на образование: СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ

Длъжност: ОБСЛУЖВАЩ МАГАЗИН Степен на образование: СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ Трудово възнаграждение: 900 лв.

Длъжност: ПРОДАВАЧ КОНСУЛТАНТ Степен на образование: СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ Трудово възнаграждение: 650 лв. + транспортни разходи

Длъжност: ПРОДАВАЧ-КОНСУЛТАНТ Степен на образование: СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ

Длъжност: МОНТЬОР ПО ПОДДРЪЖКА НА ЕЛ. МАШИНИ Степен на образование: СРЕДНО ТЕХНИЧЕСКО /ЕЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКО/ ОБРАЗОВАНИЕ Трудово възнаграждение: ТВ+ БОНУСИ, СОЦ. ПРИДОБИВКИ ПО КТД, КУПОНИ ХРАНА, КОЛЕДНИ И ВЕЛИКДЕНСКИ БОНУСИ, ЛЕКАР, ЗЪБОЛЕКАР, ФИТНЕС ЗАЛА, ДОП. ОТПУСК

Длъжност: МАШИНЕН ОПЕРАТОР ПРОИЗВОДСТВО НА КАБЕЛИ Степен на образование: СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ Трудово възнаграждение: ТВ+ БОНУСИ, СОЦ. ПРИДОБИВКИ ПО КТД, КУПОНИ ХРАНА, КОЛЕДНИ И ВЕЛИКДЕНСКИ БОНУСИ, ЛЕКАР, ЗЪБОЛЕКАР, ФИТНЕС ЗАЛА, ДОП. ОТПУСК

Длъжност: РАБОТНИК УСУКВАНЕ НА ПРОВОДНИЦИ Степен на образование: СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ Трудово възнаграждение: ТВ+ БОНУСИ, СОЦ. ПРИДОБИВКИПО КТД, КУПОНИ ХРАНА, КОЛЕДНИ И ВЕЛИКДЕНСКИ БОНУСИ, ЛЕКАР, ЗЪБОЛЕКАР, ФИТНЕС ЗАЛА, ДОП. ОТПУСК

Длъжност: АДМИНИСТРАТОР – ХОТЕЛ Степен на образование: СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ – АНГЛИЙСКИ ЕЗИК

Длъжност: МОНТАЖНИК, ЕЛЕКТРОННИ ЕЛЕМЕНТИ Степен на образование: СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ

Длъжност: СЕРВИТЬОР Степен на образование: СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ

Длъжност: ГОТВАЧ Степен на образование: СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ Трудово възнаграждение: от 700 лв …….

Длъжност: ГОТВАЧ Степен на образование: СРЕДНО/ ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ Трудово възнаграждение: 1000 ЕВРО

Длъжност: ПОМОЩНИК ГОТВАЧ Степен на образование: СРЕДНО/ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ

Длъжност: МИЯЧ СЪДОВЕ Степен на образование: СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ

Длъжност: ХИГИЕНИСТ Степен на образование: СРЕДНО/ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ

Длъжност: КАМЕРИЕР Степен на образование: СРЕДНО/ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ Степен на образование: ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ

Длъжност: ДЪРВОДЕЛЕЦ, МЕБЕЛИСТ Степен на образование: СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ Трудово възнаграждение: 900 лв стартова заплата

Длъжност: ДЪРВОДЕЛЕЦ, ПРОИЗВОДСТВО МЕКА МЕБЕЛ Степен на образование: СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ

Длъжност: ГЛАДАЧ Степен на образование: ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ

Длъжност: ЗАВАРЧИК Степен на образование: ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ

Длъжност: МОНТАЖНИК, КАБЕЛИ Степен на образование: СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ – с кат. «В»

Длъжност: ОБЩ РАБОТНИК /СТРОЕЖ НА ДЪРВЕНИ БУНГАЛА/ Степен на образование: СРЕДНО/ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ ГРАЖДАНСКИ ДОГОВОР

Длъжност: МИЯЧ СЪДОВЕ И ХИГИЕНИСТ Степен на образование: СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ

Длъжност: ПЕКАР, ПОМОЩНИК Степен на образование: ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ

Длъжност: РАБОТНИК, КУХНЯ Степен на образование: СРЕДНО/ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ

РАБОТНИ МЕСТА ЗА ХОРА С ТРАЙНИ УВРЕЖДАНИЯ СЪГЛАСНО ЧЛ. 41 ОТ ЗАКОНА ЗА ХОРАТА С УВРЕЖДАНИЯ Длъжност: ИНЖЕНЕР СТРОИТЕЛЕН Степен на образование: ВИСШЕ ТЕХНИЧЕСКО ОБРАЗОВАНИЕ

Длъжност: ИНЖЕНЕР КАЧЕСТВО Степен на образование: ВИСШЕ ТЕХНИЧЕСКО ОБРАЗОВАНИЕ, АНГЛИЙСКИ ЕЗИК-В2 Трудово възнаграждение: основно трудово възнаграждение + ДМС, транспорт и храна

Длъжност: ИНСПЕКТОР КАЧЕСТВО Степен на образование: СРЕДНО ТЕХНИЧЕСКО ОБРАЗОВАНИЕ, АНГЛИЙСКИ ЕЗИК-В2 Трудово възнаграждение: основно трудово възнаграждение + ДМС, транспорт и храна

Длъжност: МАШИНЕН ОПЕРАТОР, ПРОИЗВОДСТВО НА ПЛАСТМАСОВИ ИЗДЕЛИЯ Степен на образование: СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ, АНГЛИЙСКИ ЕЗИК-В2 Трудово възнаграждение: основно трудово възнаграждение + ДМС, транспорт и храна, ваучери

Длъжност: МОНТАЖНИК, АСЕМБЛИРАНЕ НА ДЕТАЙЛИ Степен на образование: СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ, АНГЛИЙСКИ ЕЗИК-В2 Трудово възнаграждение: основно трудово възнаграждение + ДМС, транспорт и храна

Длъжност: РАБОТНИК, СОРТИРОВАЧ Степен на образование: СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ, АНГЛИЙСКИ ЕЗИК-В2 Трудово възнаграждение: основно трудово възнаграждение + ДМС, транспорт и храна

Длъжност: РАБОТНИК, СТРОИТЕЛСТВО Степен на образование: СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ, ПРОФ. ОПИТ И КАТ. «В» Трудово възнаграждение: 140 лв.

Длъжност: МОНТАЖНИК ЕЛЕКТРОННИ ЕЛЕМЕНТИ Степен на образование: СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ Трудово възнаграждение: 560 лв.

Длъжност: ХИГИЕНИСТ Степен на образование: СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ

НА ТЕРИТОРИЯТА НА ЧЕРНОМОРИЕТО

Длъжност: ЗАРЕЖДАЧ, СУПЕРМАРКЕТ Степен на образование: СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ Трудово възнаграждение: 1000 лв.- 1100 лв., настаняване

Длъжност: ГОТВАЧ Степен на образование: СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ Трудово възнаграждение: 1000 лв.- 1200 лв., бонуси, транспорт, настаняване, хранене

Длъжност: ПОМ. ГОТВАЧ Степен на образование: СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ Трудово възнаграждение: 1000 лв.- 1200 лв., бонуси, транспорт, настаняване, хранене

Длъжност: СЛАДКАР Степен на образование: СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ Трудово възнаграждение: 1000 лв.- 1150 лв., бонуси, транспорт, настаняване, хранене

Длъжност: СЕРВИТЬОР Степен на образование: СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ Трудово възнаграждение: 650 лв.- 880 лв., бонуси, транспорт, настаняване, хранене

Длъжност: КАМЕРИЕР/КИ Степен на образование: СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ Трудово възнаграждение: 560 лв.- 850 лв., бонуси, транспорт, настаняване, хранене

Длъжност: КАМЕРИЕР/КИ ПЕРАЛНО СТОПАНСТВО Степен на образование: СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ Трудово възнаграждение: 800 лв.- 850 лв., бонуси, транспорт, настаняване, хранене

Длъжност: ЧИСТАЧ Степен на образование: СРЕДНО/ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ Трудово възнаграждение: 560 лв., бонуси, транспорт, настаняване, хранене 2 пъти дневно

Длъжност: ОБЩ РАБОТНИК Степен на образование: СРЕДНО/ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ Трудово възнаграждение: 560 лв., бонуси, транспорт, настаняване, хранене 2 пъти дневно

Длъжност: МИЯЧ СЪДОВЕ Степен на образование: СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ Трудово възнаграждение: 600-650 лв., настаняване и храна

НА ТЕРИТОРИЯТА НА СТРАНАТА И ЕС

Длъжност: ГОТВАЧ Степен на образование: СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ Трудово възнаграждение: 900 – 1500 евро + бакшиш 400-1000 евро

Длъжност: ГОТВАЧ Степен на образование: СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ Трудово възнаграждение: 1400 – 2300 евро

Длъжност: КАМЕРИЕР Степен на образование: СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ Трудово възнаграждение: 900 – 1500 евро + бакшиш 400-1000 евро

Длъжност: РЕЦЕПЦИОНИСТ Степен на образование: СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ Трудово възнаграждение: 900 – 1500 евро + бакшиш 400-1000 евро

Длъжност: СЕРВИТЬОР – БАР И РЕСТОРАНТ Степен на образование: СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ Трудово възнаграждение: 1300 – 1600 евро

Длъжност: СЕРВИТЬОР – БАР И РЕСТОРАНТ Степен на образование: СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ Трудово възнаграждение: 900 – 1500 евро + бакшиш 400-1000 евро

Длъжност: СКЛАДАДЖИЯ Степен на образование: ВИСШЕ/СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ, АНГЛИЙСКИ ИЛИ НЕМСКИ ЕЗИК – В2

Длъжност: СЛУЖИТЕЛ, ОТДЕЛ ПЛАНИРАНЕ Степен на образование: ВИСШЕ/СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ, АНГЛИЙСКИ ИЛИ НЕМСКИ ЕЗИК – В1

Длъжност: КОНТРОЛЬОР КАЧЕСТВО Степен на образование: ВИСШЕ/СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ, АНГЛИЙСКИ ИЛИ НЕМСКИ ЕЗИК – В1

Длъжност: НАСТРОЙЧИК НА МАШИНИ ЗА ЛЕЕНЕ ПОД НАЛЯГАНЕ С ПУ Степен на образование: ВИСШЕ/СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ, АНГЛИЙСКИ ИЛИ НЕМСКИ ЕЗИК – В1

Длъжност: МАТРИЧАР Степен на образование: СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ

Длъжност: МАШИНЕН ОПЕРАТОР, МАШИНА ЗА ЛЕЕНЕ Степен на образование: СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ

Длъжност: КОФРАЖИСТ Степен на образование: СРЕДНО/ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ Трудово възнаграждение: над 1600 лв.

Длъжност: АРМАТУРИСТ Степен на образование: СРЕДНО/ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ Трудово възнаграждение: над 1600 лв.

Длъжност: ОПЕРАТОР, АВТОМАТИЗИРАНА МОНТАЖНА ЛИНИЯ – за Словакия Степен на образование: СРЕДНО ПРОФЕСИОНАЛНО/СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ Трудово възнаграждение: 781 евро, след първия месец над 894 евро бруто + бонуси

Длъжност: ЗАВАРЧИК Степен на образование: ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ – АНГЛИЙСКИ И РУСКИ ЕЗИК Трудово възнаграждение: 3165 лв. /осигурителна ставка/

Длъжност: БОЯДЖИЯ КОРАБНИ КОРПУСИ Степен на образование: ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ– АНГЛИЙСКИ И РУСКИ ЕЗИК Трудово възнаграждение: 3165 лв. /осигурителна ставка/

Длъжност: Настройчик на шприц машини за производство на пластмасови изделия. Гр.Пловдив . тел:032/608 408.Трисменен режим на работа. Отлично заплащане.

Животновъдна ферма “Петро- С” ООД, в района на област Смолян търси да назначи работници за отглеждане на овце. Предлага трудов договор, добро заплащане. Осигурено жилище-ток, вода, телефон. За повече информация: 0301/64559; 0888929557

Предлагам надомно работа с хартиени изделия-рязане,лепене и други.Тел.0877790829

Търся работа като помощник фризьор,за да се уча. Имам завършено образование по специалността. Повече подробности на : nelinacheva47@gmail.com

“Георгиев Логистик” търси да назначи куриери на пощенски пратки на територията на град Берлин.Заплащане 1700 евро нето, постоянен трудов договор.Тел. за контакт 004915145081768

Почистване на частни домове. e-mail: bc05@mail.bg

Автомобили

Продавам Опел Зафира 2000 г. Дизел ,напълно обслужена сменени масло ,горивен,въздушен,маслен и филтър на купето сменени 2 броя задни и 2 броя предни амортесьори чисто нови също сменени и други консумативи нови .Предни гуми чисто нови .Колата е винаги поддържана от мен на време.Качваш се и караш.Колата е със годишна винетка ,платена застраховка ,платен пътен данък и преглед.С колата давам още един комплект зимни гуми нови със комплект железни джанти към тях.За повече информация тел. 0876 56 65 18 Валентин.

Купувам

Продавам

Продавам грамофонни плочи – класическа и популярна музика – големи и малки. Издания са на Мелодия, Балкантон, Етерна, Унгария и др. Плочите са запазени. Цена по договаряне, Информация на тел.: 0887 589 675

Продавам видеотека с избрани филми на световното кино на немски език. Цена по договаряне, Информация на тел.: 0887 589 675

Иглолистни гори в с.Чокманово, местност Честока – 6500 кв.м

в с.Чокманово , местност Борцето- 7000 кв.м

Пасище в с.Турян, местност Ветрово Борце – 1000кв.м

Нива в с.Чокманово, местност Честока – 5528 кв.м

Цена по договаряне.

pi099@abv.bg

Продава многостаен апартамент 140 кв.м., в кв. Невяста, над Икономически техникум. Просторно входно антре водещо към две отделни части. Едната напълно обзаведен апартамент състоящ се от дневна-трапезария, кухня, две спални, баня с тоалетна, килер с перално помещение, два балкона и втората част отделно обособено студио. Имотът е с идеална възможност за обособяване в два отделни апартамента. За контакт 0876781899

  1. ДВЕ ОФИС БЮРА – ЦВЯТ НА ПЛОТА – ЧЕРЕША, СТРАНИТЕ СА ЧЕРНИ,с размери – дълга страна – 160 см, къса страна – 100 см, ширина – 70 см. Плотът е заоблен от късата страна.

ЦЕНА ПО ДОГОВАРЯНЕ

ЗА ИНФОРМАЦИЯ – 0887 589 675

  1. 9/ ДЕВЕТ/ БРОЯ СТЪПАЛА ЗА СТЪЛБИЩЕ – С РАЗМЕРИ – ШИРИНА – 30 см, ДЕБЕЛИНА – 3 см и ДЪЛЖИНА 1,28 м

ЦЕНА ПО ДОГОВАРЯНЕ

ЗА ИНФОРМАЦИЯ – 0887 589 675

  1. КОЗЯК /козиняво халище/ ГОЛЯМ , ДЕБЕЛ НА РАЙЕТА, С ЕСТЕСТВЕНИ ЦВЕТОВЕ на 100 години, ръчно тъкан. Козякът е нов, неупотребяван.

ЦЕНА ПО ДОГОВАРЯНЕ

ЗА ИНФОРМАЦИЯ 0887 589 675

  1. Холни витрини – масивно дърво, цвят орех, производство на Трявна.

Голямата витрина и с размери – ширина – 120 см и височина 200 см. Малката е с ширина 52 см е височина 200 см. Витрините са запазени. ЦЕНА ПО ДОГОВАРЯНЕ

ЗА ИНФОРМАЦИЯ 0887 589 675

Продавам крава на четвърто телило. При интерес позвънете на: 0878388857

Продавам юношеско колело за момиче. За повече информация тел:0887770928

Продавам гарсониера в Смолян

ГАРСОНИЕРА – 32 кв. м. (груб строеж) на Стар център в Смолян 0885 308 325

Имоти

ДАВАМ ПОД НАЕМ: НА ДОБРИ И ТРУДОЛЮБИВИ ХОРА, ДЕЙСТВАЩ,РАЗРАБОТЕН,ОБЗАВЕДЕН,ХОТЕЛ В СОФИЯ,НАЕМ 1500 ЕВРО.

тел .за контакт :0887417004

Търся под наем етаж от къща или двустаен в кв. Райково, дългосрочно. Тел. 0896360066

Частен дом Костандара предлага стаи под наем в старата част на г. Поморие, на 50 метра от централния градски плаж и морето и на 200 метра от центъра на града .

Улицата е тиха и спокойна, има няколко минимаркета и малки частни ресторанти , които предлагат евтино и качествено бързо хранене с богат избор на храна. Предлагаме стаи с 2 и 3 легла, с хотелски тип обзавеждане , всяка с тераса , кабелна телевизия , интернет, вентилатор, ел. кана , а също стаи с изглед към морето. Терасата е оборудвана с маса и столове и предлага възможност за хранене или почивка в свободно време. На две стаи една баня с тоалетна . Стаите са просторни, светли и чисти. Бельото се сменя на 7 дни , стаите се почистват ежедневно . Предлагаме обща кухня с микровълнова печка, газов котлон и посуда.

Района е изключително курортен , подходящ за семейна почивка с деца с удобен излаз към плажа, плитко и чисто море. Цени от 12 до 16 лв нощувка на човек.

До 23.06.и след 25.08 – дете с двама възрастни е безплатно. Телефон за контакти : , 0888460142 E-mail за контакти : kostandara@yahoo.com

Давам под наем квартира срещу Икономически техникум Смолян,50 лева, тел.за връзка: 0882395616

Дава се под наем магазин -15 кв.м., намиращ се на пазара на болницата в гр. Смолян, цена по договаряне, телефон за връзка: 0878187003, Даскалова

Продавам етаж от къща /втори етаж/ с отделен вход – 174 кв. м, гараж – 29.5 кв. м и прилежащо дворно място в кв.Каптажа. Тел. 0892 263 216.

Давам под наем боксониера в Райково

БОКСОНИЕРА – напълно обзаведена на ул. Борова гора в кв. Райково 0885 603 210

Продава се 4500 кв.м земеделска земя разположена на един километър от градската част на гр.Смолян .Имота е разположен в красивата местност „Смолянски езера“.Заобиколен е от зеленина,в близост се намира едно от Смолянските езера ,а над самия имот се извисяват красиви скални образувания.Мястото граничи с малко речно поточе,което му придава допълнителна привлекателност.Терена е равнинен и подходящ за жилищно ,вилно или ваканцинно застрояване.В съседния имот се изгражда масивна вила с рибарник,който ще привлича любителите на риболова.Достъпа до имота е посредством черен път от около половин километър отклоняващ се от главния път Смолян -Пловдив.Водоснабдяването и електрифицирането ще бъдат осигурени при промяна на предназначението на имота. Територията на която е разположен имота е все още слабо урбанизирана и е застроена с полумасивни вилни постройки,но вече е разработен устройствен план от Община Смолян,който предвижда курортно застрояване.

За контакти: в сайта SmolyanNews.com

Разни

Доставка и монтаж на фотоволтаични системи. Консултации на база захранвания обект, къща вила, каравана животновъдна ферма. Икономия на електричество с фотоволтаични системи. Ток от слънцето. Контакти GSM 0898862497 Борислав Илиев Илиев

Подготовка по биология на кандидат-студенти в медицински университети – хуманна и дентална медицина, фармация. Подготовка от висококвалифициран преподавател за всички медицински университети и всички формати на изпита. Подготовка на ученици от 12, 11 клас и на завършили. Индивидуални уроци или подготовка в група – малки групи от 3 до 5 човека-, в зависимост от желанието на обучаемите.

Интензивна едногодишна подготовка за кандидатстване през 2020 година- започва в началото на септември и продължава до края на юни. Подходяща за ученици от 12 клас и за завършили.

Двугодишна подготовка с умерена интензивност за кандидатстване през 2021 година- започва септември/октомври и продължава до края на юни на всяка учебна година. Подходяща за ученици от 11 клас и за завършили.

За повече информация и за записване: 0878 758 210 /С. Младенова/

Търся да наема дългосрочно боксониера/гарсониера/едностаен в гр. Смолян. Тел: 0886545976

ИЗТЕГЛЯЩИ ДЮЗИ ЗА ИЗТЕГЛЯНЕ НА МЕТАЛНИ ИЗДЕЛИЯ

Предлагам твърдосплавни и диамантени изтеглящи дюзи за производство /изтегляне/ на метални изделия: стоманени телове, телове от припои, заваръчни телове и електроди, медни и алуминиеви проводници, тръби от черни и цветни метали, нишки от месинг, сребро, злато, платина, волфрам, молибден и др.-техническа помощ за оптимален избор, осигурен ремонт на дюзите.

тел. 0897234372.

  1. КЕРАМИЧНИ НИШКОВОДАЧИ

Доставям износоустойчиви водещи керамични ролки и дюзи (нишководачи), шлайфани и полирани, използвани в текстилната техника, в производството на телове и изделия от телове, за окомплектоване на кабелни машини в производството на кабели и проводници, за водещи на проводници в бобинажни машини и др. Предоставям каталожна информация да оптимален избор. Тел. 0897234372, e-mail:flexsy@abv.bg

2.ИЗНОСОУСТОЙЧИВИ ИЗПРАВЯЩИ ДЮЗИ ЗА АРМАТУРНИ МАШИНИ

Предлагам износоустойчиви твърдосплавни дюзи от волфрамов карбид-кобалт (видия) предназначени за изправящи дюзи (втулки) на изправно-отрезни телоизправящи машини за изправяне, отмерване и рязане на арматурна стомана и стоманени телове. Дюзите изработвам съобразно спецификата на наличното производствено оборудване. Тел. 0897234372, e-mail:flexsy@abv.bg

Новините по общини

Архив

2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009