Телефонен указател

Телефонен указател

Единен номер за спешни повиквания: 112

166 полиция;

160 пожарна;

150 бърза помощ;

справки БТК 11800

Телефонен указател

Можете да търсите номера в Телефонния указател на Виваком

https://www.vivacom.bg/online/cgi-bin/wpd.cgi

Вирни се горе