Туристическият бизнес в Смолянско отчита 20 процента ръст през декември според статистически данни

вторник, 24 февруари 2015 г.

През декември 2014 г. в област Смолян са функционирали 256 места за настаняване с над 10 легла, от които 133 са хотели и 123 – други места за краткосрочно настаняване (хижи, квартири, почивни станции, бунгала и ваканционни селища). Броят на стаите в тях е 5 016, а на леглата – 10 529. В сравнение с предходния месец общият брой на местата за настаняване (функционирали през периода) нараства със 7.6%, а на леглата в тях – със 17.6%. Спрямо декември 2013 г. общият брой на местата за настаняване нараства с 4.1%, а леглата в тях с 4.9%. Реализираните нощувки в област Смолян са 72 588, като 62 629 (86.3%) от тях са от български граждани, а 9 959 (13.7%) – от чужденци. Спрямо ноември 2014 г. нощувките се увеличават три пъти. В сравнение със същия месец на предходната година през декември 2014 г. реализираните нощувки се увеличават с 19.9%, като в местата за настаняване с 1 и 2 звезди те се увеличават с 29.9%, а с 4 и 5 звезди – с 63.3%. В местата за настаняване с 3 звезди е регистрирано намаление от 9.1%. През декември 2014 г. в местата за настаняване с 4 и 5 звезди са реализирани 44.0% от общия брой нощувки на чужди граждани и 35.3% – на българи. В местата за настаняване с 3 звезди са осъществени 47.8% от нощувките на чужденци и 35.2% – на български граждани, докато в останалите места за настаняване (с 1 и 2 звезди) тези дялове са съответно 8.2 и 29.5%.

Пренощувалите лица в местата за настаняване през декември 2014 г. се увеличават с 14.1% в сравнение със същия месец на 2013 г. и достигат 26 019. От всички пренощували лица 90.7% са българи, 36.4% от тях са нощували в местата за настаняване с 3 звезди и са реализирали средно по 2.7 нощувки. Пренощувалите чужденци са 2 430, като 46.2% от тях са предпочели местата за настаняване с 4 и 5 звезди, а средният брой реализирани нощувки е 4.1. Както българските, така и чуждите граждани са предпочели да отседнат в хотели, където през декември 2014 г. са пренощували 77.0% от всички лица, посетили област Смолян.

Най-много чужденци, посетили и пренощували в местата за настаняване на област Смолян през декември 2014 г., са граждани на Гърция – 28.9%, Обединеното кралство – 21.8%, Турция -17.2% и Руската федерация – 6.6%. Общата заетост на леглата в местата за настаняване през декември 2014 г. е 26.1%, като тя е най-висока в местата за настаняване с 4 и 5 звезди – 46.5%, следвана от местата за настаняване с 3 звезди – 25.7% и с 1 и 2 звезди – 16.5%. Заетостта на леглата се увеличава с 18.3 процентни пункта спрямо месец ноември 2014 година. В сравнение със същия месец на предходната година заетостта на леглата нараства с 4.6 процентни пункта, като най-голямо е увеличението при средствата за подслон с 4 и 5 звезди – с 15.2 процентни пункта.

Приходите от нощувки през декември са 3 261 хил. лв. – от българските граждани са 2 693 хил. лв.,а от чуждите 568 хил. лева. В хотелите са постъпили 88.2% от общите приходи на областта. Спрямо ноември общите приходи нарастват близо пет пъти. В сравнение с месец декември 2013 г. приходите от нощувки нарастват със 17.2%, като е регистрирано нарастване както в приходите от български граждани – с 21.4%, така и от чужди граждани – с 0.7%. По този показател област Смолян е на 3-то място след областите София (столица) и Благоевград.

Източник: SmolyanNews.com

Коментари (0)

*За да поставите коментар трябва да сте регистриран потребител.

Новините по общини

Архив

2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009