78 000 нощувки в област Смолян през декември и 3 472 хил. лв. приходи

вторник, 13 март 2018 г.

През декември 2017 г. в област Смолян са функционирали 273 места за настаняване с над 10 легла, от които 138 са хотели и 135 – други места за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в тях е 5 455, а на леглата – 11 276. В сравнение с предходния месец общият брой на местата за настаняване (функционирали през периода) се увеличава с 40.7%, а леглата в тях – с 48.7%. Спрямо декември 2016 г. общият брой на местата за настаняване се увеличават със 7.5%, а леглата в тях – с 5.6%, сочи справката на смолянската статистика.

Реализираните нощувки в област Смолян са 78 313, като 68 199 (87.1%) от тях са от български граждани, а 10 114 (12.9%) – от чужденци. Спрямо ноември 2017 г. нощувките се увеличават със 178.2%. В сравнение със същия месец на предходната година, през декември 2017 г. реализираните нощувки се увеличават с 21.2%, като нощувките в местата за настаняване с 3 звезди се увеличават с 34%, в категориите с 4 и 5 звезди – с 24.3%, а в местата с 1 и 2 звезди – с 1%.

През декември 2017 г. в местата за настаняване с 3 звезди са реализирани 52.6% от нощувките на чужденци и 34.5% – на български граждани. В местата за настаняване с 4 и 5 звезди са осъществени 41.2% от общия брой нощувки на чужди граждани и 40.3% – на българи, докато в останалите места за настаняване (с 1 и 2 звезди) тези дялове са съответно 6.2 и 25.2%.

Пренощувалите лица в местата за настаняване през декември 2017 г. се увеличават с 16.8% в сравнение със същия месец на 2016 г. и достигат 32 668. От всички пренощували лица 91% са българи и са реализирали средно по 2.3 нощувки.

43.7% от тях са нощували в местата за настаняване с 4 и 5 звезди. Пренощувалите чужденци са 2 944, като 47.6% от тях също са предпочели местата за настаняване с 4 и 5 звезди. Средният брой реализирани нощувки във всички места за настаняване е 2.4.

Както българските, така и чуждите граждани са предпочели да отседнат в хотели, където през декември 2017 г. са пренощували 81.9% от всички лица, посетили област Смолян.

Най-много чужденци, посетили и пренощували в местата за настаняване на област Смолян през декември 2017 г., са граждани на Гърция – 30.1%, Обединено кралство – 15.3%, Турция – 10.7% и Румъния – 10.3%.

Общата заетост на леглата в местата за настаняване през декември 2017 г. е 25.7%, като тя е най-висока в местата за настаняване с 4 и 5 звезди – 38.7%, следвана от местата за настаняване с 3 звезди – 26.2% и с 1 и 2 звезди – 15.8%. Заетостта на леглата се увеличава с 13.3 процентни пункта спрямо месец ноември 2017 година. В сравнение със същия месец на предходната година, през декември 2017 г., заетостта на леглата в местата за настаняване с 3 звезди нараства с 5.3 процентни пункта, в местата за настаняване с 4 и 5 звезди – с 4.3 процентни пункта, а в тези с 1 и 2 звезди с 1 процентни пункта.

Приходите от нощувки през декември 2017 година са 3 472 хил. лв. – от българските граждани са 2 912 хил. лв., а от чуждите 560 хил. лева. В хотелите са постъпили 90.1% от общите приходи на областта. Спрямо ноември общите приходи нарастват с 288.4%. В сравнение с декември 2016 г. приходите от нощувки на български граждани се увеличават с 33.3%, а приходите от чужди граждани се увеличават с 22%.

По този показател област Смолян е на 4-то място в страната след областите София (столица), Благоевград и София.

Източник: SmolyanNews.com

Коментари (0)

*За да поставите коментар трябва да сте регистриран потребител.

Новините по общини

Архив

2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009