Владимир Уручев, ГЕРБ/ЕНП: Енергийната ефективност е решение на проблема с високите сметки за отопление

сряда, 28 януари 2015 г.

На свое редовно заседание Комисията по петициите към ЕП разгледа пакет от петиции на български граждани, поставящи редица оплаквания във връзка с начина на отчитане на сметките в сградите с централизирано топлоснабдяване. Според петиционерите начисляването на сметките въз основа на прогнозно потребление не отговаря на реално потребяваната от тях енергия, в многофамилните сгради не съществува възможност за индивидуално търговско измерване на потребената топлинна енергия, а сметките са неясни за обикновения потребител.

След като се запозна с поставените оплаквания, евродепутатът и член на Комисията по индустрия, енергетика и изследвания Владимир Уручев (ЕНП-ГЕРБ) обясни пред присъстващите, че основната причина за изложените оплаквания са техническите параметри на сградите (вертикална мрежа за подаване на топлина) , строени във времена, когато са действали други стандарти – когато не се е предвиждало индивидуално измерване и цените са се определяли на основата на обемите на отопляваните помещения. Той подчерта, че избраната от 2001 г. насам система за дялово разпределение не е българско изобретение, а е заимствана от практиката на други страни членки на ЕС и е в съответствие с действащото към момента европейско законодателство. Тя, към онзи момент, е била единствено възможното техническо и финансово обосновано решение. Фактът, че сградните отоплителни инсталации са общи и търговското измерване на подадената към сградата топлина е на едно място в абонатната станция, е наложило сключването на единен колективен договор с топлофикационното дружество и собствениците на имоти в сградата, разясни още Владимир Уручев(ЕНП-ГЕРБ) и допълни, че при новото строителство и реновацията на жилищните сгради трябва да бъдат въведени други технически решения (хоризонтална мрежа за подаване на топлина), позволяващи индивидуалното отчитане на реално консумираната енергия.

Според българският евродепутат няма несъответствие спрямо изискванията на европейското законодателство и по отношение на заплащането на енергията на база прогнозна консумация с изравнителни сметки по действително потребената енергия.

Владимир Уручев (ЕНП-ГЕРБ) благодари за активността на българските граждани, допринесли за разглеждането на петициите и обяви, че предстоящите законодателни промени, свързани с транспонирането на директивата за енергийна ефективност чрез приемането на новия Закон за енергийна ефективност, ще адресират адекватно обсъдените оплаквания.

След края на заседанието, Владимир Уручев (ЕНП-ГЕРБ) коментира, че българското правителство защитава и ще продължи да защитава правата на потребителите при съмнения за грешни отчитания и необяснимо завишени сметки. Той запозна присъстващите със започналата в началото на тази година нова инициатива на българското правителство за милиарди публични инвестиции , с които ще бъдат реновирани старите сгради и които ще включват освен саниране и реконструкция на сградните отоплителни инсталации. Всичко това ще повиши енергийната ефективност и намали чувствително разходите за отопление, уверен е българският евродепутат според когото „това е пътя за кардинално решаване на повдигнатите от петиционерите въпроси“.

Източник: Пресцентър на ГЕРБ-Смолян

Коментари (0)

*За да поставите коментар трябва да сте регистриран потребител.

Новините по общини

Архив

2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009