Салих Аршински /ДПС/: “Мисля,че в политиката има място за морал и честна игра”

вторник, 18 декември 2018 г.

"Политическата шизофрения все още властва в община Смоля"

“Още с обявяването на Наредба №2 и №3, проведохме заседание на общински съвет на ДПС, на което нашите структури изразиха мнения, резерви и становища относно внесените предложения от кмета на общината Никлай Мелемов”, коментира на пресконференция днес, областният лидер на Движението за права и свободи в Смолян Салих Аршински. “На първо място трябва да подчертаем, че бе инициирана подписка, която не приемаше повишаването на таксата за детските градини. Общински съвет на ДПС настоя общинските съветници да отстояват позиция, тази такса да не се променя. Ние коментирахме защо не можем да предприемем такова повишение. Съгласно Наредба №2 съгласно и закона, чл. 9 от същата наредба размерът на таксата може и да не възстановява пълният размер на предоставената услуга. Проверихме каква е калкулацията на един храноден в детските градини в съседни нам общини, а зам.-кметът Аръчкова ни предостави справка, каква е цената на един храноден за едно дете. Вярно, че тя е над 2 лв., но мисля, че е във възможностите на общината е тази разлика да бъде покрита, ако бъдат направени определени актуализации в разходите в община Смолян”, коментира областният лидер на ДПС. “Това изложихме в комисия и беше подкрепено от всички общински съветници или почти всички. По наредба №2, която определя администрирането на местните такси и цени на услуги в общината, съветниците на ДПС предложиха и беше прието в комисиите, намаляването на определен брой административни такси, които бяха твърде завишени. Например, отсичането на дървета в собтвени имоти. Там цените бяха на брой, ние предложихме и община Смолян в лицето на госпожа Аръчкова и на кметът Мелемов приеха тези намаления, които бяха приети и в комисията”, посочи Аршински. Предложихме и удостоверението за идентичност на имена, знаете по време на възродителния процес имаше смяна на имена, после след демократичните промени се даде възможност всеки сам да избира името си, но има едно удостоверение, което е за идентичност на имената и което общината таксува с определена такса за бърза, нормално бърза и експресна поръчка. Чисто политически смятаме, че тези хора нямат никаква вина, за да плащат за мъките, които са преживели и това наше предложение е обикновената поръчка да бъде безплатна, а при експресна да има такса. Това предложение също беше прието на комисия, беше прието и от община Смолян, но за съжаление политическата шизофрения все още властва в община Смолян, заяви Аршински. За огромно съжаление всички тези неща, които бяха подкрепени на комисия, вчера на сесията не бяха гласувани, по-скоро бяха отхвърлени от страна на съветниците на БСП и КРОС. Нещата, които те подкрепиха на комисия бяха отхвърлени по време на заседанието, коментира още областният лидер на ДПС. Наредба №2 не беше приета. За мен това означава две неща или тези политически сили нямат координация между партийното ръководство и общинските съветници или там цари тежка форма на политическо двуличие. Аз не мисля и не съм не съм привърженик, че в политиката няма място за морал или честна игра. Когато си изразил позиция само 24 часа преди сесия, не може да си промениш позицията на 180 градуса без никакви аргументи и забележете, тук става въпрос за понижаване на таксите за услугите за гражданите на община Смолян. Това ме съветва на мисълта, че съветниците на ДПС оттук насетне или няма да участват в работата на комисиите на общинския съвет или ще участват без да изразяват своята позиция. Тя ще бъде изразена по време на сесия. Защото намаляването на таксите за детските градини също бяха наши предложения и това е видно подкрепено и от други колеги, видно и от протокола на комисиите", заяви Салих Аршински.

По отношение на Наредба №3, която касае определянето на данъците на община Смолян областният лидер заяви, че това което излезна в смолянски медии не отговаря на истината. Истината е, че по време на сесия беше дадена почивка и в кабинета на председателя на общинския съвет инж.Данчо Киряков заседава комисията по бюджет и финанси. Мога да изброя и колегите, които участваха в работата на комисията. Всички колеги с консенсус приехме такива ставки за данъците на МПС, които да запазят фактическата цена на сегашните данъци, защото предложението на община Смолян беше за увеличаване на данъците. И това бе гласувано в зала и по наредбата приехме запазване на данъците. “Нещо което искам да спомена още е лоша практика да се внасят докладни и когато няма насрещна подкрепа те да бъдат оттегляни. Докладната, която се внася трябва да намери подкрепата си преди комисия и по време на комисия. Оттеглянето на докладна не означава аз съм съгласен с вас. Означава неподготвеност по дадения проблем. Бягане от отговорност, от поизиция. От тази гледна точка бяха оттеглени две докладни – т. 1 и т. 2 от дневния ред, едната беше за ликвидацията на Смолян Автотпранспорт – общинско предприятие, което има директор, счетоводител и се събират едни наеми от общински имоти, които се харчат за заплати и нищо повече. Отдавна и съветницие на ДПС и останалите колеги имахме идея това дружество да бъде ликвидирано. Моето искане за оттегляне беше не защото няма нужда от ликвидация на Смолян Автотранспрот,а защото по този начин беше внесена докладната, беше незаконосъобразна. Съгласно наредбата на общинския съвет, когато предлагаш ликвидация на общинско дружество, трябва да предложиш и кой е ликвидатора. Такова нещо в докладната нямаше. Не смея да твърдя, че е умишлено с цел протакане на това дружество до изтичане на мандата”, коментира областният председател.

Втората докладна, която беше оттеглена касаеше ученическо и столово хранене. Имам огромни резерви аз, и колегите ми от общински съвет на ДПС относно тази общинска фирма. Това дружество има преди всичко и социални функции да храни децата в училищата в Смолян.Получихме едни справки и относно тази цифра, която управителя цитира вчера, имам огромни съмнения, че отговаря на истината. Децата в училищата на Смолян са 3 389 ученици, като управителя каза, че храни 1 115. Убеден съм, че тази цифра е много по-малка", заяви Аршински. Причината децата да не се възползват от тази услуга, е че ние като общински съвет и общината не сме проявили достатъчен контрол върху дейността на тази фирма. Тя е свързана и с идеята на община Смолян да има кухня “майка” за изхранване на децата в детските градини, но доколкото си спомням, такова решение на общински съвет все още няма. Затова вчера поисках и тази докладна да бъде оттеглена, за да ни бъде предложен един цялостен проект. Освен това и мандата на управителя е изтекъл. Искаме да дойдат, 1, 2 или трима кандидати за управители и да ни предложат концепции за работата на въпросната фирма. Общинския съвет е органа, който ще определи управителя", посочи Салих Аршински. “Имаме огромни резерви и относно дейността и на дружеството по сметосъбиране и сметоизвозване. Това, което имаме като предложение за “Клинър"-Смолян на сайта на общината, е сума в порядъка на 4,5 млн. лв. , което според мен надхвърля реалната стойност с минимум един милион лева”, заяви лидера на ДПС в Смолян. Той допълни, че нито качеството на почистване, нито контейнерите за събиране на битови отпадъци отговарят на средствата за почистване, които дава община Смолян. “Огромна яма, бездънна дупка в снагата на община Смолян. Не ми харесва политическото късогледство, което има в общинското ръководство. Ние трябва да видим, кога е подписан този договор, с какви клаузи е подписан, защото тази фирма чисти и на територията на други общини, но с различни условия. Зам.-кметът Аръчкова ми предостави справка, в която има фрапиращи неща. Областният председател даде като пример хилядите левове изписани за миене на села. "На мен ще ми бъде много интересно да питаме хората в тези села дали са виждали кола на фирмата там”, зададе въпрос Аршински. В началото на този общински съвет имаше воля и енергия от страна на всички общински съветници темата за Титан да бъде сложена на дневен ред. Като, че ли всичко замлъкна, незнайно защо. Не смея да си помислям неща, които са извън нормата на закона. Този бюджет с такива параметри относно почистването няма да получи подкрепата на съветниците от ДПС категорично”, заяви областният председател на партията. Той определи работата и политиките,които са реализирали в рамките на отиващата си 2018 година, като конструктивни и в полза на обществото, в отговор на въпрос на SmolyanNews.com

Източник: SmolyanNews.com

Коментари (0)

*За да поставите коментар трябва да сте регистриран потребител.

Новините по общини

Архив

2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009