Младежкото обединение в БСП- Смолян изпрати становище до КЕВР относно поскъването на водата в Смолян

сряда, 25 май 2016 г.

До Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР)

С Т А Н О В И Щ Е

От: Младежкото обединение в БСП- гр. Смолян

Относно: Поскъпване на водата в Смолян.

Младежкото обединение в БСП – гр.Смолян твърдо се противопоставя на предложението да се повиши цената на ВиК услугите в град Смолян. МО остро възразява срещу изчислената социална поносимост на предложените цени на ВиК услугите. Цената от 3,70/куб.м. е изчислена с данни на НСИ за средномесечен доход на едно лице за област Смолян за 2014. Подобно изчисление е неточно, защото не отчита нивото на безработица в област Смолян – 11800 безработни по данни на НСИ, както и процента от наетите лица, които получават минимална работна заплата 15,3% (по данни на КНСБ). Ако уважаемата Комисия за енергийно и водно регулиране вземе тези данни предвид и преизчисли социалната поносимост на предложените повишени цени за ВиК услуги в гр.Смолян ще се убеди, че социалната поносимост е доста под 3,70лв/куб.м.

МО в БСП гр.Смолян разбира, че най-лесният начин за попълване на бюджети е да се вдигат цените на услугите, но далеч по-добро решение на проблема е да се намалят разходите от общите загуби на вода по двете ВС – „Помпена“ и „Гравитачна“. От изложения доклад не става ясно какви мерки възнамерява да предприеме „Водоснабдяване и канализации“ ЕООД гр.Смолян за трайно решаване на този проблем. Очевидно така нареченият „Втори воден цикъл“ няма да се изгради в близките години, което означава, че загубите от течове ще продължат да се трупат и пред нас се очертава ясната преспектива от ежегодишно повишаване на цените на ВиК услугите. Това не е приемлива алтернатива и не решава проблемите в един от районите с най-висока трайна безработица и с най- много работещи бедни.

Неефективният мениджмънт и лошите управленски решения не бива винаги да бъдат на гърба на най-бедните и социално-онеправдани прослойки от нашето общество. Младежкото обединение на БСП гр.Смолян настоява КЕВР и „Водоснабдяване и канализации“ ЕООД гр.Смолян да преразгледат решението си за увеличение на ВиК услугите в гр.Смолян и да потърсят други алтернативи.

Източник: SmolyanNews.com

Коментари (0)

*За да поставите коментар трябва да сте регистриран потребител.

Новините по общини

Архив

2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009