Стартира предоставянето на административни услуги по електронен път в община Смолян

петък, 01 юли 2011 г.

От днес, 1.07.2011г. стартира предоставянето на административни услуги по електронен път. За достъп до интернет портал за електронни услуги,посетете сайта на община Смолян: www.smolyan.bg в подменю E-ОБЩИНА.

Това е възможност за гражданите и бизнеса на община Смолян да правят справки за движение на документи по входящ номер, справки за размер на данъци и да виждат през интернет своето електронно досие с цялостната кореспонденция, която имат заведена в общината. Всеки желаещ да се възползва ще трябва да се идентифицира с лична карта и да подаде заявление в деловодството в общината. След това ще получи парола за достъп до системата,съобщиха от пресцентъра на местната администрация. Също така на интернет портала е публикува цялостна информация за всички административни услуги, които се предоставят на гражданите със съответните образци на заявления, както и информация за сроковете и цените на услугите. Гражданите ще могат реално да се възползват от следните електронни услуги:

• Издаване на Удостоверение за постоянен адрес; • Издаване на препис-извлечение от акт за смърт ; • Удостоверение за наследници ; • Удостоверение за семейно положение ; • Удостоверение за наличие или липса на задължение по ЗМДТ ; • Удостоверение за раждане – дубликат ; • Издаване на удостоверение по ЗКИР ; • Удостоверение за данъчна оценка на недвижим имот; • Декларации по чл. 54, ал. 1 от ЗМДТ – леки коли; • Декларации по чл.54, ал. 1 от ЗМДТ – без леки коли; • Декларации чл.61н от ЗМДТ (патент); • Подаване на жалба. • Подаване на предложение. • Подаване на сигнал. • Справки за дължими местни данъци и такси и/или направени плащания ; • Справка за заведен документ;

Електронните услуги са разработени в рамките на проект „Е-мрежа за административно обслужване в Община Смолян”, финансиран по договор за безвъзмездна помощ № А 09 -31-151-С/12.06.2009 г. от Оперативна програма “Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.”

Източник: SmolyanNews.com

Коментари (0)

*За да поставите коментар трябва да сте регистриран потребител.

Новините по общини

Архив

2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009