Обучават библиотекари в регионални и читалищни библиотеки. Включен е и Девин

вторник, 08 март 2011 г.

Вчера започна обучения за библиотекари по Информационни и комуникационни технологии в 27-те регионални и 6 читалищни библиотеки (в Девин, Лом, Елхово, Карнобат, Троян и Гоце Делчев). За периода от март до юли 2011 г. близо 900 библиотекари от цялата страна ще бъдат обучени да работят с операционната система Windows 7, офис пакета Microsoft Office и Интернет. Така библиотекаритe ще могат да прилагат придобитите знания в своята работа и да помагат на потребителите. Обученията се провеждат в рамките на програма „Глоб@лни библиотеки – България”. Обучителната програма включва четири тематични направления: Информационни и комуникационни технологии; Организация и управление на работата в обществената библиотека; Услуги в модерната библиотека; Общуване и работа с потребители и общности. Планира се до 2013 г. 3000 библиотекари от цялата страна да преминат през обученията. „Глоб@лни библиотеки – България” е съвместна инициатива на Министерството на културата и Програмата на ООН за развитие и се финансира с 15 милиона щ.д. грант от Фондация „Бил и Мелинда Гейтс", дарение на софтуерни продукти от Майкрософт и насрещно финансиране от централния и местните бюджети в България. Партньори в изпълнението на програмата са Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията, Националното сдружение на общините в Република България и Българската библиотечно-информационна асоциация. 900 обществени библиотеки от цялата страна ще бъдат включени в програмата. 455 обществени библиотеки, включени в програмата по Етап 2009, вече получиха компютри и периферна техника. От месец април 2011 г. започва доставката на ИКТ оборудване за още 352 библиотеки от Етап 2010 г.мало системен недостиг на лекарства.

Източник: КРОСС

Коментари (0)

*За да поставите коментар трябва да сте регистриран потребител.

Новините по общини

Архив

2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009