Общинският съвет в Чепеларе ще проведе заседание утре

сряда, 14 ноември 2012 г.

Утре, 15 ноември от 13 часа ще се проведе заседание на Общински съвет – Чепеларе в заседателната зала на общината. Ще бъдат разгледани 12 докладни записки, обявиха от предсцентъра на общината. Сред тях са кандидатстване по открита процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG051PO002/12/2.2-07, приоритетна Ос ІІ „Управление на човешките ресурси”, подприоритет 2.2 „Компетентна и ефективна държавна администрация” от ОП „Административен капацитет”; кандидатстване към Стратегия за местно развитие на Сдружение „Местна инициативна група „Преспа” – общини Баните, Лъки и Чепеларе” по Мярка 313 „Насърчаване на туристическите дейности” от Програмата за развитие на селските райони 2007 – 2013 год.; приемане и утвърждаване на Маршрутно разписание на междуселищна автобусна линия Орехово – Малево – Павелско – Хвойна от Общинска транспортна схема; отпускане на финансова помощ за ремонт на църквата „Света Неделя” в с. Орехово и др.

Източник: SmolyanNews.com

Коментари (0)

*За да поставите коментар трябва да сте регистриран потребител.

Новините по общини

Архив

2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009