Общинските съветници в Смолян ще заседават на 2 март

четвъртък, 23 февруари 2012 г.

Общинският съвет в Смолян ще проведе поредното си заседание на 2 март 2012 г.

Заседанието се свиква в 10.00 часа в заседателната зала на Община Смолян.

В дневния ред общинските съветници ще обсъждат приемането на бюджета на Община Смолян за 2012 година.

Информация и анализ за дейността на Единен европейски номер за спешни повиквания на 112 ще даде Елена Паскалева – директор на центъра.

Кметът Николай Мелемов ще предложи пред ОбС за удостояване на Основно училище „Стою Шишков” гр. Смолян със „Златен плакет на Община Смолян”по повод 150-годишния юбилей на училището и преобразуване на Фолклорен ансамбъл „Родопа” – Смолян в Регионален културен институт.

Ще се обсъжда и приемането на Годишна програма за развитие на читалищната дейност в Община Смолян през 2012 година.

Друга точка от дневния ред е кандидатстване по Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161РО001-3.2-02/2011 „Подкрепа за развитие на регионалния туристически продукт и маркетинг на дестинациите”, Приоритетна ос 3 „Устойчиво развитие на туризма”, операция 3.2 „Развитие на регионалния туристически продукт и маркетинг на дестинациите” по ОП „Регионално развитие”. По нея също докладва кметът Мелемов.

Ще бъде даден отчет за извършени приватизационни сделки и следприватизационен контрол в Община Смолян за 2011 година от Николай Мелемов и ще бъде предложена Общинска програма за развитие на туризма в Община Смолян за 2012 година.

Пълния списък на дневния ред е публикуван в сайта на общината.

Източник: SmolyanNews.com

Коментари (0)

*За да поставите коментар трябва да сте регистриран потребител.

Новините по общини

Архив

2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009