ОбС-Златоград:„Парите за здравни вноски да се превеждат директно на болниците”

петък, 01 юли 2011 г.

„Здравните вноски да се превеждат директно на болниците, докато държавата не отговори каква част от здравните вноски, които всички заплащат, се връщат обратно за подпомагане на общинското здравеопазване”- Това предложи адв. Джангалов, зам. председател на ОбС на редовното заседание на съвета, като припомни, че с предходно решение на ОбС Златоград, е отправено запитване „Каква част от здравните вноски, които златоградчани заплащат, се връщат обратно за общинската болница?”. По питането не е постъпил никакъв отговор. Съвсем нормално е всеки осигурен да потърси сметка за какво плаща здравни вноски и как се ползват неговите средства. Ако институциите продължават да си мълчат, нека здравните вноски на хората от Златоград да се внасят директно по сметките на общинската и областна болници. С това в ОбС Златоград стартираха обсъжданията на въпросите, свързани с общинското здравеопазване. Конкретният повод за тях са сигналите за финансови проблеми на златоградската болница. Тези проблеми са породени от завишените разходи за осигуряване на оборудване и новите изискванията за дейността, които са нееднозначни и променящи се. Общинските болници, трябва да се ограничават в рамките на делегираните бюджети. Не е получавана държавна субсидия, въпреки възможността за това в Закона за лечебните заведения за болници в отдалечени, труднодостъпни, гранични райони. От началото на година не са превеждани средства и от общинския бюджет, въпреки че са гласувани 100 хил.лв от Общински съвет. Тези предпоставки водят до прогнозен отрицателен финансов резултат на болницата, което наложи приемането на програма за финансовото й оздравяване, за чието изпълнение ще се задели част от общинската субсидия в размер на 45 хил лв. Цяла седмица беше нужна на финансистите от общината да проверят по кои бюджетни параграфи има наличен ресурс и въпреки това нямаше конкретно предложение от тях. Поради това и резонни бяха въпросите – как функционира общинската финансова система след като през месеца не може да се направи елементарна справка за текущите разходи по определен параграф и как така „на сляпо” се извършват другите плащания до момента. Не стави ли дума за познатата практика – да се декларира кметска готовност, но практическите действия да говорят за нежелание за изпълнение на общинския ангажимент. Съветниците приеха промяната в предназначението на общинската субсидия, като предложиха и източници за осигуряването й. Същевременно изискаха повече усилия и от Управителя на МБАЛ Златоград за качествено здравно обслужване и подобряване на финансовите показатели в края на годината. С отделно решение Общински съвет реши да бъдат подпомогнати и болните на хемодиализа, като за тяхното транспортиране се заделят допълнително 2 хил лв от разходите на Общински съвет. Средствата са предназначени за осигуряване на придружител и създаване на по-подходящ режим на транспортиране като време и продължителност. Те се налагат след като Министерството на здравеопазването промени транспортните схеми и финансирането на подобна дейност, поставяйки болните в отдалачени общини в неизгодно състояние. По повод отправено питане бе разгледана информация за изготвените предпроектни проучвания и обслудвания на сградата на болницата с цел кандидатстване по проекти. От нея е видно, че е изготвен Доклад за обследване за енергийна ефективност на сградата от 2007 г, и работен проект за „Реконструкция на котелна и отоплителна инсталация в МБАЛ” от 2009 г на обща стойност 30 хил лв. И двете разработки, изпълнени с общински средства, до момента не са намерили пряко практическо приложение. А и вече не могат да бъдат ползвани, защото изискванията за кандидатстване са вече други. Очакването, че сградата на болницата ще бъде включена в новата схема „Подкрепа за реконструкция на общински лебени заведения извън градските агломерационни ареали”, засега не се потвърждава, защото в одобрения списък са единствено болници, предвидили преструктуриране в друг вид здравно заведение.

Източник: SmolyanNews.com

Коментари (1)

няма ли прокуратурата да провери как д-р Желев открадна сума пари от общинската болница и избяга в Омуртаг

От котелчанин — неделя, 03 юли 2011 г., 16:35.

*За да поставите коментар трябва да сте регистриран потребител.

Новините по общини

Архив

2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009