За 10 години семействата без брак са се увеличили два пъти

събота, 07 април 2012 г.

Към 1 февруари 2011 год. семействата в областта са 37 577, от които 20 328, или 54.1% живеят в градовете, а 17 249, 45.9% – в селата. Семействата живеещи в градовете са с почти 20% по-малко от тези в страната като цяло.

През периода 2001 – 2011 год. броят на семействата намалява с 12%, което представлява 5 112, на лицата живеещи в тях – с 19 632 и на децата – с 23.1%, съобщиха от смолянската статистика.

Най-чувствително е намалението на семействата в общините Баните – с 29%, Чепеларе – със 17.8%, Неделино – с 14.8% и Девин – с 14.5%, обясниха още от ТСБ. Най-малко е намалението в община Доспат – с 6.1%, или 192 семейства.

Средният размер на семействата намалява от 2.9 лица в едно семейство през 2001 год. на 2.7 лица през 2011 год. Само в общините Доспат и Рудозем средният размер на семействата е с малко над средното за областта – 2.8 лица. В 28 села средният размер е 2.2 лица, а в 5 села – 3.0 лица. В с.Дебеляново, община Баните, в което живеят четири семейства с 14 лица, средният размер е 3.5 лица.

Резултатите от последното преброяване в Смолянска област показва, че семействата са три основни вида – от двама съпрузи, без деца; семейство от двама съпрузи с никога невстъпвали в брак деца и семейство от един родител с никога невстъпвали в брак деца.

Най-голям е броят на семействата, съставени от двама съпрузи с деца, които са 18 002 от всички семейства в областта. Семействата от двама съпрузи без деца са 15 670, а семействата, съставени от един родител с деца – 3 905.

В периода 2001 – 2011 год. значително намаляват пълните семейства – двама съпрузи с деца. Относителният им дял от 54% през 2001 год. намалява на 48% през 2011 год. За същия период делът на семействата, съставени от двама съпрузи без деца, се увеличава от 37.2% на 41.7%.

Широко разпространена е формата на съжителство между двама души на семейни начала без юридически оформен брак. Този вид съжителство придобива разпространение през последните 20 – 25 години. Между последните две преброявания броят на тези семейства в областта се увеличава два пъти и към 1.02.2011 год. в съжителство без брак са 4 771 (12.7%) от всички семейства.

Относителния дял на семействата, съставени от двама съпрузи в брак намалява от 85.6% (36 554) на 76.9% (28 901) и това е един от най-високите проценти в страната.

Делът на семействата, образувани от един родител с никога невстъпвали в брак деца, нараства от 3 762 през 2001 год. на 3 905 през 2011 год. от всички семейства, един от най-ниските дялове в страната. Майките с никога невстъпвали в брак деца са 82.6% от всички семейства от един родител с деца, а в 17.4% от семействата бащата сам отглежда децата си, обясниха още от статистиката. С най-голям относителен дял на семействата от един родител с никога невстъпвали в брак деца е община Чепеларе, в която този вид семейства са 14.8% от всички семейства в общината. Най-малък е делът на семействата, съставени от един родител с неженени (неомъжени) деца, в общините Неделино (6.6%) и Борино (6.8%).

Цифрите показват, че в областта ни в сравнение със страната се тачат повече семейните ценности – преобладава относителният дял на семействата с двама родители с юридически брак и деца.

Източник: SmolyanNews.com

Коментари (0)

*За да поставите коментар трябва да сте регистриран потребител.

Новините по общини

Архив

2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009