В ПУ, Филиал – Смолян започва прием на кандидатстудентски документи

понеделник, 11 юни 2018 г.

Във Филиала на Пловдивския университет в гр. Смолян от днес започва приемът на документи за кандидатстване. От 11 юни до 6 юли е срокът за подаване на кандидатстудентски документи за редовната изпитна сесия на ПУ, Филиал – Смолян, която ще се проведе през месец юли. Кандидат-студентите могат да участват в класирането и с оценки от Държавни зрелостни изпити, също и с пренесени оценки от друго висше училище. Записването започва на 9 юли, след обявяване на първо класиране.

За учебната 2018/2019 година Филиал – Смолян обявява прием по следните бакалавърски специалности:

 Начална училищна педагогика с английски език (редовно обучение, държавна поръчка);

 Български език и английски език (редовно обучение, държавна поръчка);

 Български език и история (редовно обучение, държавна поръчка);

 История и география (редовно обучение, държавна поръчка);

 Информационни технологии,математика и образователен мениджмънт (редовно обучение, държавна поръчка);

 Математика, информатика и информационни технологии (редовно обучение, държавна поръчка);

 Биология и екотуризъм (редовно обучение, държавна поръчка);

 Туризъм – (задочно обучение, платено);

 Маркетинг – (задочно обучение, платено).

Семестриалните такси за всички специалности в редовно обучение държавна поръчка са по 250.00 лв., с изключение на специалността „Биология и екотуризъм“, за която семестриалната такса е 320.00 лв. За двете специалности задочно платено обучение семестриалната такса е в размер на 315.50 лв.

От заплащане на такси се освобождават лицата, обучаващи се по държавна поръчка, които са: кръгли сираци – до 26 години; с определена първа и втора група инвалидност – над 70 %; военноинвалиди и лица, отглеждани до пълнолетието си в домове за отглеждане и възпитание на деца, лишени от родителска грижа. Право на намалена семестриална такса, равняваща се на 50% от семестриалната такса за всяка специалност, имат вторият и всеки следващ член на едно семейство (братя, сестри, родители, деца и съпрузи), ако се обучават едновременно във Филиала по държавна поръчка.

Подаването на пълния комплект кандидатстудентски документи се извършва както във Филиала в гр. Смолян, така и в Университетския информационен център на ПУ „Паисий Хилендарски“ в гр. Пловдив. За повече информация на тел. (0301) 6 23 39, 6 24 05; GSM: 0885 899 573 и сайта на ПУ, Филиал – Смолян

https://uni-plovdiv.bg/pages/index/45

Източник: SmolyanNews.com

Коментари (0)

*За да поставите коментар трябва да сте регистриран потребител.

Новините по общини

Архив

2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009