Чуждестранните инвестиции в предприятията в област Смолян възлизат на 83.8 млн. евро

вторник, 13 февруари 2018 г.

Преките чуждестранни инвестиции в предприятията от нефинансовия сектор в област Смолян към 31.12.2016 г. възлизат на 83.8 млн. евро, което е с 0.8% повече в сравнение с 2015 година.

Най-голяма е стойността на преките чуждестранни инвестиции в промишлеността -73.6 млн. евро, които формират 87.9% от общия обем на инвестициите и в сравнение с 2015 г. относителният им дял намалява с 0.4 пункта. Следва отрасъл „Операции с недвижими имоти“, където са инвестирани 4.3 млн. евро, които са 11.5% повече в сравнение с 2015 година. В „Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети; транспорт, складиране и пощи; хотелиерство и ресторантьорство“ преките чуждестранни инвестиции са 4.2 млн. евро, а относителният им дял нараства с 0.1 пункта спрямо предходната година. В сектор „Професионални дейности и научни изследвания; административни и спомагателни дейности“ инвестициите запазват своя размер спрямо предходната година и възлизат на 1.4 млн. евро. Преките чуждестранни инвестиции в строителството са по-малко с 61.8% спрямо предходната година.

През 2016 г. най-голям дял от направените чуждестранни инвестиции в областта има община Смолян – с 25.2 млн. евро или 30% от всички инвестиции в областта, следват общините Чепеларе и Девин – съответно с 19.3 млн.евро или 23.1% и 18.5 млн.евро или 22.1%, съобщиха от статистиката.

Област Смолян се нарежда на 22-ро място в страната по размер на общите преки чуждестранни инвестиции.

Източник: SmolyanNews.com

Коментари (0)

*За да поставите коментар трябва да сте регистриран потребител.

Новините по общини

Архив

2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009