Четири почивни дни, полицията с комплекс от мерки за безопасно и спокойно протичане на празниците

четвъртък, 24 декември 2015 г.

Уточнени са заведенията, хотелите, ресторантите и почивните бази, коледни и новогодишни базари, където ще се провеждат тържества и публични прояви по време на коледните и новогодишни празници във всички населени места в област Смолян. В тези обекти са извършени специализирани проверки от служители на ОД МВР – Смолян и РД “Пожарна безопасност и защита на населението” – Смолян, с оглед превенция и противодействие на правонарушения. На собствениците на обектите и ползвателите им е обърнато сериозно внимание на необходимостта от предприемането на надеждни мерки за сигурност и безопасност в и около обектите, съобщиха от смолянската полиция.

Проведени са работни срещи с органите на местното самоуправление и местната администрация, с цел предприемането на съвместни мерки за опазването на обществения ред и безопасността на движението при провеждането на празничните прояви.

Организирани са срещи с административните ръководства и отговорниците на обекти, съхраняващи или опериращи със значителни финансови средства (банки и небанкови финансови институции, търговски вериги, фирми и други), на които се акцентира върху възможните рискове от престъпни посегателства, необходимостта от повишена бдителност и комуникация с полицейските органи с оглед своевременна реакция при възникнала необходимост.

По време на празниците, с цел опазване на обществения ред и гарантиране сигурността на гражданите, ще бъде осигурено засилено полицейско присъствие на обществени места, в районите на учебните заведения, около църковните храмове и туристическите комплекси, около обектите и в местата, където ще има масови мероприятия и в близост до заведения, в които ще се празнува. Службите на ПБЗН в областта извършват проверки в обектите, ангажирани с чествания на предстоящите празници, с оглед пожарната безопасност, като се обърне внимание на състоянието на системите за гасене и известяване при пожар, за гласово уведомяване и управление на дим и топлина; състоянието на отоплителните уреди и съоръжения, електрическите и вентилационни инсталации; осигуряване на условия за успешна евакуация и пожарогасене. Създадена е цялостна организация за осигуряване на пожарната безопасност в обектите. При констатирани нарушения противопожарните правила, органите на ПБЗН ще прилагат мерки за административна принуда, съгласно ЗМВР.

Провеждат се срещи със собственици и наематели на увеселителни и питейни заведения, както и с представители на частни охранителни фирми в тези места, по отношение на техните задължения, свързани с охраната и пропускателния режим в охраняваните обекти, действията им при евентуално струпване на посетители пред тях, недопускане превишаването на допустимия капацитет на заведенията, както поддържането в изправност на аварийните и други изходи.

Провеждат се срещи с ръководствата на охранителните фирми и звената за самоохрана, осъществяващи дейност в местата, където се очаква да се проведат празнични мероприятия, с оглед подобряване на бдителността и пропускателния режим в охраняваните от тях обектите, както и своевременен обмен на информация с полицейските служители.

При групови празненства с участието на деца е обърнато внимание да се спазват разпоредбите на Закона за закрила на детето и Наредбата за закрила на децата на обществени места, като е напомнено на съдържателите на заведенията да уведомят териториалната полицейска структура за мероприятието до 24 часа преди неговото провеждане.

Завишен е контролът при пренасянето, законната употреба и съхранението на взривни вещества, огнестрелно оръжие и боеприпаси. Служители на ОД МВР – Смолян и РД ПБЗН – Смолян извършват проверки на търговската мрежа за недопускане продажба на пиротехнически изделия в нестандартни опаковки или без упътване и сертификат за качество, без издадени полицейски разрешения за търговия, в нарушение на ЗОБВВПИ. Пиротехнически средства могат да се продават само в специализирани търговски обекти, при това е забранена продажбата на пиротехнически изделия на малолетни и непълнолетни лица извън упоменатите случаи в Закона за контрол над взривните вещества, оръжията и боеприпасите. Седем обекта на територията на ОД МВР – Смолян имат разрешително за търговия с пиротехнически изделия. Три магазина за промишлени стоки имат разрешителни за търговия с пиротехнически изделия в град Смолян. Още два са търговските обекти в гр. Златоград и по един в градовете – Девин и Рудозем.

Припомняме, че според Закона за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия /ЗОБВВПИ/ е забранена употребата на пиротехнически изделия в превозни средства, в близост до леснозапалими материали, както и в районите на здравни и лечебни заведения, учебни заведения, социални домове, молитвени домове, храмове и манастири и употребата на пиротехнически изделия, с изключение на фойерверки от категория 1, в закрити помещения. Забранена е продажбата на фойерверки от категория 1 на лица под 12 години, от категория 2 – на лица под 16 години, и от категория 3 – на лица под 18 години, както и търговията с видимо повредени пиротехнически изделия или в разкъсана най-малка стандартна производствена опаковка. С Наредбите за осигуряване на обществения ред, поддържане на чистотата, опазване на околната среда и защита на имуществото на територията на област Смолян се забранява продажбата на пиротехнически изделия и тяхната употреба без съответното разрешение, както и изхвърлянето на опасни предмети, игра с избухливи и детониращи вещества, бомбички и други на обществени места. Не забравяйте, че използването на пиротехнически и илюминационни средства трябва да става при спазване на описанието за експлоатация и по безопасен начин. Добре е родителите да обяснят на децата си опасността от играта с такива изделия и да не ги оставят без надзор.

Създадена е необходимата организация за осигуряване на безопасност на движението при очакван интензивен трафик на пътя през празничните и почивни дни, както и в условия на усложнена зимна пътна обстановка, като ОДМВР – Смолян има готовност да обезпечи с необходимите полицейски сили своевременното въвеждане на временна организация на движението, с цел недопускане на задръствания по време и контрол за спазване на въведените забрани. Служителите на “Пътна полиция” ще извършват засилен контрол на водачи на моторни превозни средства, употребили алкохол, наркотични или упойващи вещества; шофиране от неправоспособни водачи; за движение на технически неизправни и непригодени за зимни условия автомобили, увериха още от полицията.

Източник: SmolyanNews.com

Коментари (0)

*За да поставите коментар трябва да сте регистриран потребител.

Новините по общини

Архив

2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009