Българо-германският център за професионално обучение става Държавно предприятие

петък, 01 юли 2011 г.

Кабинетът прие Правилник за устройството и дейността на Държавно предприятие „Българо-германски център за професионално обучение”. Държавното предприятие беше създадено като правоприемник на петте българо-германски центъра за професионално обучение с промените в Закона за насърчаване на заетостта от 1 юли 2011 г. Центровете са в структурата на Министерството на труда и социалната политика и се намират в градовете Смолян, Стара Загора, Пазарджик, Плевен и Царево, съобщиха от Министерството на труда и социалната политика. Правилникът регламентира правомощията, функциите и задачите на органите на управление на държавното предприятие, които са министърът на труда и социалната политика, управителният съвет и изпълнителният директор. Структурата на предприятието включва централно управление и клонове – териториални поделения, чийто брой и седалища се определят от министъра на труда и социалната политика. Държавното предприятие ще провежда професионално обучение и обучение по ключови компетентности, приоритетно на безработни лица от уязвимите групи с цел интегрирането им на пазара на труда. То ще реализира и други дейности, допринасящи за повишаване качеството на професионалното обучение и за по-тясното му обвързване с потребностите на пазара труда чрез прилагане на иновативни практики с цел последващото им прилагане в системата на професионалното обучение, повишаване квалификацията на обучаващи на възрастни, обучение на наставници на безработни лица, наети на работа по Закона за насърчаване на заетостта, допълниха от социалното министерство.

Източник: SmolyanNews.com

Коментари (0)

*За да поставите коментар трябва да сте регистриран потребител.

Новините по общини

Архив

2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009