2 396 студенти учат в Смолян, повечето от тях задочно

сряда, 23 май 2012 г.

2 396 е общият брой на студентите в област Смолян през учебната 2011/2012 година, включващ записаните в различните образователно-квалификационни степени („професионален бакалавър”, „бакалавър” и „магистър”). Жените са 1 198. По-голямата част от студентите са задочници – 1323 (61.5%), останалите 828 са в редовна форма на обучение, показват данните на статистиката в Смолян.

Броят на компютрите за учебни цели, ползвани за обучение на студентите в рамките на аудиторната заетост е 104. На 100 студенти в редовна форма на обучение се падат по 12.5 компютъра. За сравнение във висшите училища в страната на 100 студенти в редовна форма на обучение се падат по 11.5 компютъра. Дялът на компютрите с достъп до интернет е 79.8% (83).

За придобиване на образователно-квалификационна степен „професионален бакалавър” се обучават общо 197 души. Обучаващите се по специалности в област „Технически науки и професии” са 135 души, а 62 – „Информатиката”.

За придобиване на образователно-квалификационна степен „бакалавър” се обучават 2 151 души. В структурата по области на образованието най-висок относителен дял заемат обучаващите се по специалности в област „Сигурност и безопасност” – 26.8% и „Стопански науки и администрация” – 25.5%, следвани от „Подготовка на учители и науки за образованието” – 13.6% и „Спорт, туризам и хотелиерство” – 10.5%.

За придобиване на образователно-квалификационна степен „магистър” се обучават 48 души. От тях 37 в областите „Стопански науки и администрация” и 11 – „Сигурност и безопасност”.

През 2011 год образователно-квалификационна степен „професионален бакалавър” са придобили 26 студенти, от които 18 са в областта на „Технически науки и професии” и 8 в областта на „Информатиката”. Степен „бакалавър” са придобили 431 студенти. Сред завършилите най-голям е броят на дипломираните в областите „Стопански науки и администрация” – 155 или 36% и „Сигурност и безопасност” – 106 или 25% от общия брой на завършилите. Степен „магистър“ са придобили 42, всички в област „Стопански науки и администрация”, посочиха от ТСБ-Смолян.

Източник: SmolyanNews.com

Коментари (0)

*За да поставите коментар трябва да сте регистриран потребител.

Новините по общини

Архив

2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009