1000 земеделци от Смолян и областта очакват в офисите на НАП, за да декларират доходите си от субсидии

петък, 30 ноември 2018 г.

Близо 2 500 земеделци, получили субсидии през миналата година са подали декларации за доходите си в офиса на НАП в Смолян и по пощата след писмена покана или телефонно обаждане в последния месец. Информационната кампания на приходната администрация продължава.

Припомняме, че през септември агенцията за приходите съобщи за 50 000 регистрирани земеделски производители, от тях 3 500 са от Смолян и областта, получили субсидии в общ размер 4.5 млн. лв. през 2017 г., които не са подали данъчни декларации и не са платили данъци върху тях. Данните бяха предоставени от Държавен фонд „Земеделие“. Има и значителен брой земеделци, които са подали данъчни декларации, но в тях са посочили по-малък доход от получения.

Национална агенция за приходите провежда и в момента информационна кампания към всички земеделски производители, които са допуснали неточности в данъчните си документи.

НАП обменя данни с много институции и в резултат от това разполага с информация за доходи, които подлежат на облагане. В момента приходната агенция изпълнява програма за подобряване данъчната дисциплина в земеделския бранш.

За повече подробности относно информационната кампания разговаряхме с Нели Чавдарова-Инспектор в Офиса на НАП Смолян:

Г-жо Чавдарова продължава кампанията свързана със земеделските производители, които са получили субсидии през 2017 г., но голяма част от тях не са ги декларирали в офисите на НАП. Разкажете ни повече за нея.

-За първа година получихме информация от Държавен фонд Земеделие в техния обобщен вид за изплатените през миналата година субсидии на земеделските производители. Кампанията започна през месец септември. Всички субсидии без изключение подлежат на деклариране. Върху субсидиите не се дължат осигурителни вноски, но данък върху доходите на физическите лица се дължи.

Субсидиите получени през 2017 г. , срокът за деклариране беше до 30.04.2018 г.

Колко земеделски производители не са изпълнили задължението си да декларират субсидиите си?

-Общият брой регистрирани земеделски стопани за област Смолян са 3500, които са получили субсидии. Едната група лица изобщо не са подали годишни данъчни декларации, техният брои е 3 000. Другата група са подали, но в тях са посочили значително по-малко суми от изплатените – 500 бр.

На каква сума възлизат недекларираните доходи?

-Близо 4 500 000 лв. за 2017 г. Във всички общини от областта ли има земеделски производители, които не са декларирали получени субсидии? Най-голям брой са в община Неделино – 915 фермери, Доспат – 613 и Златоград – 450, А НАЙ-МАЛКО СА в община Чепеларе – 25

Как протече кампанията по уведомяване на земеделските стопани?

-Директорът на офиса в Смолян проведе среща с кметовете и техни представители, на която среща ги запозна с кампанията. Изпратени бяха 115 бр. уведомителни писма до земеделските производители, които са допуснали неточности в данъчните си документи. Според закона те имаха право да подадат коригиращи декларации за доходите до 01.10.2018 г. Друга част от тях бяха уведомени по ел. поща и по телефона. До лицата не подали ГДД бяха изпратени 2600 покани.

Какви са санкциите, които се налагат при неподадена декларация?

-Санкцията не е във фиксиран размер, а е в диапазон до 500 лв. Но като първо извършено нарушение, ако доходът, който не е деклариран, е на изключително ниска стойност, административно наказващият орган би могъл да наложи и по-ниска санкция.

До момента колко земеделски производители подадоха декларациите си?

-До момента са приети 2500 годишни декларации, като очакваме още 1000 .

Колко акта има съставени до момента?

-Нашата задача не е да пишем актове, а да направим трайна промяна в поведението на тази група хора, защото допускаме, че част от това което се случва, може би е резултат от незнание, а не от умишлено действие. Дългосрочната ни цел е да стане много ясно и конкретно какви са данъчно-осигурителните изисквания към земеделските производители и занапред те да ги спазват, такива каквито са.

Земеделските производители, които са получили субсидия през 2018 г. да не забравят да ги декларират в годишната данъчна декларация по чл.50 от Закона за данък върху доходите на физическите лица в срок от 01.01.2019 г. до 30.04.2019 г.

Източник: SmolyanNews.com

Коментари (0)

*За да поставите коментар трябва да сте регистриран потребител.

Новините по общини

Архив

2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009