Завод Гамакабел е домакин на Международен професионален форум

събота, 03 септември 2011 г.

Специалисти от цял свят пристигат в Гамакабел за обмяна на опит. На 8 септември Завода за кабели и проводници ГАМАКАБЕЛ АД е домакин на международната среща за обмяна на професионален опит на компаниите, ползващи технологията на UPCAST Финландия. Очаква се в България да пристигнат над 50 специалисти от различни части на света – Южна Корея, Иран, Малайзия, Австрия, Германия, САЩ, Бразилия, Венецуела, Финландия, Русия и др.

ГАМАКАБЕЛ АД е специализирано в производството на кабели и проводници. Заводът е изграден през 1975 година на обща площ от 70 000 квадратни метра в Смолян и оттогава досега е търсен традиционен партньор на много български и чуждестранни компании.

ГАМАКАБЕЛ АД произвежда кабели съгласно почти всички международни стандарти, но има възможността и изпълнява поръчки по спецификация, зададена от клиента. Поради тази причина обмяната на опит е от изключително значение за високата конкурентност и по-доброто опознаване на търсенето и предлагането на международните пазари. Към момента най-търсеният продукт в България са инсталационните кабели, а за износ – кабели за управление и контрол, както и специални кабели. ГАМАКАБЕЛ АД е дружество листвано на Българската фондова борса. Пазарната капитализация на компанията за 2011г.е в размер на близо 24 млн.лв., а средната стойност на един брой акция се търгува на цена от 19,985лв. През 2010г., ГАМАКАБЕЛ АД бележи значителен ръст на продажбите спрямо 2009г. до 64 млн.лв., като близо 70% от продукцията е за износ. Очакванията са ръстът в продажбите да продължи и към края на 2011 година да достигне обем в размер на 70 млн.лв като продукцията за износ се очаква да достигне 85%.

Основни клиенти на продуктите за износ са фирми от Германия, Австрия, Финландия и Франция, като заводът има традиции в продажбите в страни от Близкия и Далечния изток, Африка и Азия. На 01.09.2009 г., на общото събрание на акционерите се взима решение за сключване на договор за кредит в размер на 10 млн.евро за период от 10 години. За партньор е избрана Първа инвестиционна банка. Средствата от отпуснатия кредит дават възможност на мениджмънта на завода да модернизира техническото оборудване, да разшири гамата на предлаганите продукти, както и да подсигури достатъчно оборотни средства за нормалното протичане на производствения процес. През 2009г., въпреки тежката финансово-икономическа криза ГАМАКАБЕЛ АД не извършва съкращения сред персонала и всичките 200 служители запазват своите работни места. Средната работна заплата в завода възлиза на 800лева. През 2008г. ГАМАКАБЕЛ АД стартира производство на безкислородно медно жило, произведено на инсталация за непрекъснато вертикално леене по технология на UPCAST Финландия. Произвежданият продукт е със съдържание на кислород под 2 ppm и е приложим за произвеждане на жила до 0,05 mm. Този продукт е особено търсен на българския и на международните пазари.

През 1999 г. фирмата получава сертификат за Система за управление в съответствие с БДС ЕN ISO 9001 от TUF Rheinland и до момента я поддържа успешно. През 2011 т. фирмата получава сертификат EN ISO 14001:2005 и сертификат BS OHSAS 18001:2007.

Източник: SmolyanNews.com

Коментари (0)

*За да поставите коментар трябва да сте регистриран потребител.

Новините по общини

Архив

2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009