СправочникДруги

РОДОПСКИ ДРАМАТИЧЕН ТЕАТЪР

събота, 15 декември 2012 г.

С предписание № 11682 от 05.04.1951 г. на Комитета за наука, изкуство и култура към Околийския народен съвет – Смолян е формиран полупрофесионален среднородопски театър. На първото заседание на художествения съвет, състояло се на 13 април 1951 г., театърът е наречен Родопски Народен Театър. Негов първи директор е Райчо Гаврилов.

Сградата на Родопски драматичен театър е построена през 1984 година и е уникална като мащаб и архитектура на територията на страната. Според класация на САБ тя е в двадесетте най-добри сгради на столетието. Проекта на проф.арх. Стефан Попов (Професор на МЕЖДУНАРОДНАТА АКАДЕМИЯ ПО АРХИТЕКТУРА) печели Награда на Американския институт по архитектура – “Специален приз” на Третото световно биенале за архитектура в САЩ – 1985 год.

С указ №14 от 23.01.2006 г. на Президента Георги Първанов, по предложение на Министъра на културата проф. Стефан Данаилов, театърът е преименуван на Родопски Драматичен театър “Николай Хайтов”.

Понастоящем театърът има постоянна актьорска трупа, която работи с едни от най-известните имена в българския театър – за лицата и заглавията на театъра, посетете www.rodopskiteatar.org

Като инфраструктура разполага с 2 зрителни зали и огромно фоайе, подходящо за изложби, търговски изложения, промоции, коктейли и др.

Зрителна зала №1

Състои се от партер и балкон с 676 седящи, неподвижни места. Сцената има долна сценична механизация – основна сцена с въртящ се кръг/14 м. диаметър/, който се вдига на 1.60 м., аванссцена, която се движи. Компютърно управление на звук и осветление Подходяща за конгреси, конференции, театрални представления, концерти и др.

Зрителна зала №2 “Любен Гройс” Подходяща за театрални представления, камерни концерти, кастинги, уъркшопове и др.

За програмата на представленията може да се информирате на тел:

0301/62538 – Вера Алексиева

За повече информация и въпроси:

www.rodopskiteatar.org, както и на info@rodopskiteatar.org

Регионална библиотека „ Николай Вранчев”

четвъртък, 01 декември 2011 г.

Библиотека “ Николай Вранчев” – Смолян е създадена на базата на читалищна библиотека

“ Христо Ботев ” през 1959 година. Като наследство от читалището получава 5800 тома литература

На 2 юни 1966 година тържествено е открита новата сграда на библиотеката, това е първия нов дом. Сградата разполага със самостоятелен детски отдел, зала за свободен достъп, обща читалня с 46 места, читалня за специалисти. Библиотечният фонд наброява 60 000 библиотечни единици – книги, периодични издания, нотни и картографски издания и др. За това време библиотеката е най – големият библиотечно – библиографски институт на територията на град и окръг Смолян.

През 1979 година на основата на съществуващия Методичен отдел се създава Дирекция “Библиотеки” – специализиран орган на окръжния съвет за култура за ръководство и методическо подпомагане на библиотечното дело в целия окръг.

През 1985 година библиотеката получава своя втори дом . На 5000 кв. м. площ са разположени: каталожна зала, зала за свободен достъп, читалня „Точни и Хуманитарни науки”, специализиран отдел “Изкуство”, Детски отдел, отдел Справочно-библиографски и Краезнание, специализирани звена за комплектуване и обработка на библиотечните фондове и методическа дейност, зали за културни прояви.

С решение № 95 на Окръжния народен съвет – Смолян през 1985 година библиотеката получава своето име – Николай Вранчев. Вранчев е известен родоповед, писател и преводач от национална величина, издател на библиотека “ Ралица”.

През 2000 г. с Постановление № 153/ 28 юли на Министерския съвет библиотеката придобива статут на регионален културен институт.

Днес библиотечният й фонд наброява 238 000 библиотечни единици – книги, периодични, картографски и графични издания, ноти, касети, CD ROM и др. носители на информация.

В библиотеката функционира автоматизирана информационна система с 20 работни места, предоставяща достъп до електронни бази данни: собствени и чужди. Читателите имат възможност да ползват следните електронни каталози – книги, периодични издания, ноти, нетрадиционни носители и голям масив електронна информация, касаеща Средните Родопи.

Приоритети в дейността на библиотеката са :

  • Комплектуване, съхраняване и организиране на фонд включващ: книги, периодични, графични и картографски издания, ноти, касети, CD ROM и др. носители на информация.
  • Библиотечно, справочно-библиографско и информационно обслужване.
  • Издирване, съхраняване и предоставяне за ползване на уникална краеведска информация.
  • Координационна и експертно – консултантска дейност за всички видове библиотеки на територията на област Смолян.
  • Организиране на културни прояви свързани с популяризиране на книгата и ченетето.
  • Участие в програми и проекти.

Регионална библиотека „Н. Вранчев" е място за формиране на единна културна среда, място за общуване. Тя е многоезична библиотека, притежаваща фондове на различни езици и различни видове носители, предоста­вяща на своите потребители равен достъп до фондове и бази и на други библиотеки, възможност за получаване на оперативна и актуална информация от различни кана­ли: ежедневници и множество периодични издания, телевизионни канали и ИНТЕРНЕТ. Тя е библиотека с традиции в провеждането на различни културни прояви и издателската дейност, библиотека – стожер на облас­тната библиотечна система.

Художествена галерия - Смолян

четвъртък, 01 декември 2011 г.

Художествена галерия – Смолян

ул . Дичо Петров 7

тел. 0301/6 23 28

e-mail: artgallery_smolyan@abv.bg

Работно време: 9.00 – 17.00 часа

Художествена галерия в Смолян е създадена през 1964 г. Същата година открива и първата си експозиция. През 1983 г. се премества в новата си, специално проектирана сграда, където разполага с 1000 кв. м. експозиционна площ, фондохранилища, работни помещения, ателие за консервация и реставрация.

Художественият фонд на галерията наброява около 2000 произведения от български и чужди автори, представени в различни жанрове на живописта, графиката и скулптурата, като е подчертан интересът към творци, трайно свързани с Родопите.

Постоянната експозиция на Смолянската художествена галерия представя произведения на едни от най-изтъкнатите представители на българското изобразително изкуство – Владимир Димитров-Майстора, Бенчо Обрешков, Ненко Балкански, Анастас Стайков, Златю Бояджиев, Давид Перец, Васил Бараков, Александър Мутафов, Рафаел Михайлов, Дечко Узунов, Стоян Венев, Илия Бешков и други.

“Родопският” характер на голяма част от творбите в ХГ – Смолян, определя и спецификата на нейната експозиция. Много от произведенията са вдъхновени от родопската природа, бита, историята и богатите местни традиции. Специално място сред тях заема колекцията “Орфей в българското изобразително изкуство”. В нея са малките пластики на Валентин Старчев, Маргарита Пуева, Димитър Рашков; платната на Добри Добрев, Атанас Пецев; графиките на Петър Чуклев, Здравко Захариев, Зафир Йовчев, Атанас Нейков.

Галерии

четвъртък, 01 декември 2011 г.

Изложбена зала “Петър Стайков” – Клуб на дейците на културата

Бул.“България” №33, Тел.: 0301/6 36 21

Изложбената зала се намира на главният булевард на града, недалеч от кино “Дружба”. В нея излагат своите произведения художници от града и региона, гостуват изложби и се организират представяния на български творци.

Общоисторическа музейна сбирка с картинна галерия - с. Момчиловци

четвъртък, 01 декември 2011 г.

Уредена е през 1981 г. в специално построена сграда в центъра на селото. Представя историята на с. Момчиловци от неговите първи заселници до наши дни. Приоритетно са показани местните традиционни занаяти – абаджийство и терзийство, зидарство и каменоделство, сулинаджийство и др., отразяващи основния поминък на местното население до средата на XX в.

Картинната галерия към сбирката показва художествени творби с родопска тематика на видни български майстори на четката, между които и на родения в с. Момчиловци проф. Михаил Карапаунов.

Уникална за галерията е картината на Иван Мърквичка “Сватба в Момчиловци”, рисувана по време на пребиваването му в селото.

Новините по общини

Архив

2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009