ОБЩИНА ДЕВИН РАЗКРИ НОВИ 38 РАБОТНИ МЕСТА ПО ПРОГРАМИ

събота, 12 август 2017 г.

Помощ за пенсиониране

На 8 август община Девин сключи с Дирекция „Бюро по труда” – гр. Девин договори за заетост по Национална програма „Помощ за пенсиониране”. В продължение на 24 месеца 8 лица от населените места от общината ще работят като работници по поддръжка. Лицата, регистрирани в Дирекция „Бюро по труда” – гр. Девин, днес ще сключат трудови договори с кмета на общината Девин.

Младежка заетост

По проект „Обучение и заетост за млади хора”, финансирана от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020г., са одобрени 10 лица от населените места от общината, които са назначени от кмета на община Девин за срок от 6 месеца на длъжност, „Работник по поддръжка на пътища”. Младежите преминаха обучение по професия „Помощник пътен строител” и получиха свидетелства за професионална квалификация.

Подкрепа на уязвими групи и членовете на техните семейства в община Девин.

По проект „ Подкрепа на уязвими групи и членовете на техните семейства в община Девин” от 1 август бяха назначени 20 асистенти – лични и социални, които в рамките на 12 месеца ще обгрижват 40 потребители от населените места в община Девин. Това са хора с увреждания и самотно живеещи възрастни лица. Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020г.

Източник: SmolyanNews.com

Коментари (0)

*За да поставите коментар трябва да сте регистриран потребител.

Новините по общини

Архив

2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009