За поредна година фирма “МИКОНИ” участва в Международно изложение в Париж

петък, 09 декември 2016 г.

Смолянската фирма “МИКОНИ” ООД участва за поредна година в най-голямото международно специализирано изложение за индустриални поддоставчици, технологии и оборудване MIDEST 2016, което се провежда в Париж, Франция.

На изложението фирмата представя своята дейност в сферата на високо технологичната обработка на метални листове ламарина и производство на стандартни и нестандартни детайли и метални заготовки, съобщи за SmolyanNews.com от френската столица собственикът и управител на фирмата Никола Шамаранов.

“Тази година се радваме отново на голям интерес към нашата фирма от страна на западните клиенти, защото фирмата ни е малка, но гъвкава и оборудвана със съвременни технологични машини, което провокира интереса на европейските клиенти. Изложението протича при голям интерес и много посетители”, каза за SmolyanNews.com Никола Шамаранов.

MIDEST е най- голямото събитие в света в сферата на подизпълнителските услуги в промишлеността. MIDEST е познато като една от най- важните в света ключови платформи за подизпълнителски услуги в промишлеността на международно ниво, която се организира, за да сформира уникална точка за провеждане на срещи за доставчици и търсещи услуги сред общността на подизпълнителите. Това изложение се използва като ответна пазарна точка, където се договарят партньорства, сондира се мнение за технологии, предлага се възможност на производители, доставчици и купувачи да взаимодействат на различни нива.

Бизнес срещите по време на събитието MIDEST 2016 ще предоставят на фирмите целенасочен и финансово оправдан достъп до международни пазари и ще подпомогнат компаниите да създадат устойчиви връзки и да подобрят международните партньорства. В изложението участват над 80 държави.

Фирма „Микони" е частна компания.Фирмата организира и специализира дейността си в производството на:

• Стандартни пътни знаци и табели за сигнализация • Улична и туристическа сигнализация • Знаци и табели по противопожарна и аварийна безопасност и охрана на труда • Предпазни съоръжения, парапети и огради • Аксесоари и елементи за градска среда • Метални конструкции и системи за укрепване • Детайли и заготовки от листова ламарина, тръби и профили

Фирмата предлага услуги в сферата на високо технологичната обработка на метални листове ламарина и производство на стандартни и нестандартни детайли и метални заготовки, приложими в различни области.

Участието се финансира по Проект № BG16RFOP002-2.003-0001 „Създаване на условия за устойчиво развитие и успешно интегриране на българските предприятия на европейски и международни пазари, чрез осигуряване на подкрепа за участие в международни търговски панаири и конференции“ чрез ИАНМСП.

Източник: SmolyanNews.com

Коментари (0)

*За да поставите коментар трябва да сте регистриран потребител.

Новините по общини

Архив

2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009